Explore the more technical side of us with The Well.

Continuous Delivery är Continuous Testing

Continuous Delivery (CD) eller Continuous Deployment öppnar upp nya möjligheter för kvalitetssäkring. Möjligheter som tidigare saknats. CD innebär i praktiken att varje incheckning eller push till master skapar en kedja av händelser där hela produkten byggs, paketeras, enhetstestas, integrationstestas, installeras på testmiljö och systemtestas. Genom en enkel knapptryckning eller helt automatiskt installeras produkten i produktionsmiljön. […]

Published in: Testing | 2017-06-04 Peter Sandberg

Code editor agnostic language support

When it comes to adapting a new language (or switching code editor), the first obstacle before getting to code is: how is the language supported in the code editor? From the initiative from Microsoft, there’s an open source project in the works that may solve this problem: Language Server Protocol. Through the use of a server […]

Published in: Code | 2017-03-15 Björn Johansson

A journey of putting Elm into production

Gearing up from exploring a new technology to make real use of it is often a journey of decision making. Some decisions turns out positive, while others results in a dead end. Our employee Björn Johansson has put his and LearningWells first Elm app into production. He shares his, mostly positive, experiences in this blog post.

Published in: Code | 2017-03-15 Göran Larsson

Vad sysslar vi testare med?

Min dotter undrade vad jag jobbar med som testare, jag försökte förklara med ord som slutkund, utvecklare, bug, projektledare, testuppdrag, testare men förstod rätt snart att hon inte lyssnade på mig längre. Jag funderade på hur jag skulle få henne att förstå. Kan jag beskriva mitt jobb på ett begripligt sätt för henne? Jag började […]

Published in: Testing | 2017-03-13 Mats Landholm

Låt whiteboarden vara navet i ert teamarbete!

I de flesta fall är den traditionella och högst manuella whiteboarden överlägsen jämfört med de digitala verktyg som finns för visualisering av ett agilt teams uppgifter. Genom att låta tavlan vara navet och centralt placerat i teamets absoluta närhet, kan ni uppnå ett stort mått av agilitet och ha stora möjligheter att driva ert team framåt […]

Published in: Agile | 2017-02-07 Peter Sandberg

Overcoming the ”misspellings” bug in Safari caused by Google Font

Safari has rendering problems with some Google Fonts, which makes certain words appear like misspelled. For example, the word Drifting becomes Drfiting. It makes the letter ‘I’ and ‘F’ switch positions. We use Google Assistant font and solved the problem with this CSS fix that works with other Google Fonts as well. html { -webkit-font-variant-ligatures: […]

Published in: Code | 2016-12-19 Mikael Lennander