Erbjudande

Skräddarsydda system

De flesta människor har erfarenhet från standardsystem som inte uppfyller deras förväntningar. Detsamma gäller oss, både som köpare och användare. Därför finns det en viktig strategisk fråga du bör ställa då och då. Har det blivit dags att sluta anpassa verksamheten efter standarden och istället bygga ett system utifrån användarnas verkliga behov?

Vi har hjälpt bland andra Försvarsmakten, OKG, KSU, SSAB och Armasuisse att ta fram skräddarsydda system utifrån deras unika mål och förutsättningar.

Fokusområden

Vi har fördjupad kunskap och erfarenhet inom ett antal områden. Många av lösningarna baseras på färdiga moduler som kan anpassas efter dina behov.

Competitive intelligence, där vi bygger omvärldsbevakningssystem för exempelvis europeiska försvarsmakter. Systemet består av tre moduler. SourceWell ger användarna möjlighet att själva konfigurera inhämtning av källdata oberoende av typ. TriageWell används som beslutsstöd vid sekundövervakning genom automatisk prioritering av inkommande källdata. AnalyzeWell hjälper analytikern att hitta viktiga och direkt avgörande samband i gigantiska mängder ostrukturerad information. Modulen bygger på Silobreakers Enterprise Software Suite.

Logistik, där vi bland annat har utvecklat en informationsportal och moduler för spårning av unika identiteter. Lösningarna kan enkelt integreras med och exporteras till andra system som hanterar exempelvis transporter, terminaler och lager.

Vi har även utvecklat ett rfid-system för den svenska skogsbranschen. Den tekniska lösningen bakom systemet har blivit en de facto-standard för järnvägen i Europa och utsetts till ett av världens bästa rfid-projekt.

Affärssystem, där vi har färdiga lösningar för företag inom servicesektorn som hjälper dem att införa ett mer digitalt arbetssätt. Bland funktionerna finns stöd för att underlätta kapacitetsplanering, avancerad ärendehantering med full spårbarhet och varningar som hjälper dem att fatta proaktiva beslut. Systemet har stöd för RUT- och ROT-branschen.

It-konsulter

Till oss vänder du dig när du behöver kompetensförstärkning för såväl kortare som längre uppdrag. Vi erbjuder specialistkonsulter inom it för bland annat systemutveckling, test, DevOps, kravställning, projektledning och verksamhetsutveckling. Vi har på senare tid bemannat kunduppdrag med tvärfunktionella team, vilket visat sig vara en stor framgångsformel för att uppnå kostnadseffektiva och lyckade systemprojekt ute hos våra kunder. Vi ser att för oss kommer it-konsultuppdrag i allt större utsträckning gå mot att erbjuda team istället för enskilda personer, något som tillför stor nytta för både dig som kund och oss.

Vi kan även fungera som en strategisk partner och rådgivare inom verksamhetsnära it.