LearningWell har byggt en tredje-generations-portal för delning av dokument och erfarenheter inom Business Swedens världsomspännande organisation. Såväl Business Sweden som LearningWell lade stort fokus på att användarupplevelsen skulle kännas riktigt fräsch och tilltalande, allt för att få till en ”wow” -känsla i den världsomspännande organisationen och att det skulle andas enkelhet och tillgänglighet.

Modern Sharepoint lösning

Lösningen bygger på SharePoint 2016 för lagring och indexering av dokument men det grafiska gränssnittet har byggts som en helt fristående modern webapplikation enligt SPA-principen (Single Page Application). LearningWell valde det här tillvägagångssättet för att stödja Business Swedens långsiktiga strategi kring SharePoint samt utnyttja styrkorna i SharePoint kring dokumenthantering utan att för den skull begränsa möjligheterna till att bygga en modern och lättanvänd applikation.

Ett givande samarbete

”För Business Sweden är det viktigt att arbeta med ett fåtal men mycket kompetenta leverantörer som är vana vid systemintegrationer med våra övriga system. Vi ville hålla oss till den systemflora vi redan har kompetens inom internt, men samtidigt inte begränsa oss, vilket ofta blir svåra avvägningar. Viktigt var därför att vår leverantör klarar att utveckla delvis utifrån våra förutsättningar men samtidigt nyttja för ändamålet bästa verktygen. Då krävs det att leverantören tar till sig vårt behov samtidigt som den klarar att balansera på de olika grundläggande kraven från vår sida. Detta anser jag att LearningWell klarar mycket bra, säger Säkerhets- och tf IT-chefen Björn Wide.”

”Samarbetet har fungerat mycket bra vid såväl förstudien som utveckling och implementation. Lanseringen av portalen togs emot väl av målgruppen, och vi observerar ökad kunskapsspridning mellan våra kontor. När man som vi har personal på 50 platser tvärs alla upptänkliga tidzoner är digitala verktyg för kunskapsspridning väldigt kraftfullt. Vi fortsätter nu med att lansera nya versioner av lösningen säger Digitaliseringschefen Gustav Wennerblom, tidigare chef för Business Swedens kontor i Bangalore.”