Nu lanserar LearningWell sitt nya koncept Revisitor – Motorn i Er verksamhet

LearningWell har färdiga lösningar för verksamheter där behovet finns av ett digitaliserat arbetssätt, som underlättar kommunikation med kunder och anställda ute i fält.

Med en avancerad ärendehantering har vi full spårbarhet genom hela processen från kundorder till avslutad faktura. Vår lösning optimerar när, var, hur och av vem en arbetsorder utförs vilket även går att koppla ihop med unika identiteter som öppnar upp för behovstyrda tjänster. De inbyggda rapporterna ger full kontroll över pågående arbete. Med Early Warnings får man möjlighet till att fatta proaktiva beslut på sina pågående uppdrag och kommande affärer.

2017-08-28