Explore the more technical side of us with The Well.

Om möjligt, tänk smått

I traditionella projektformer är det populärt att gå ut stort. Men inom mjukvarutveckling är det i praktiken alltid fördelar att tänka smått.

Published in: Agile | 2017-11-13 Peter Sandberg

Låt whiteboarden vara navet i ert teamarbete!

I de flesta fall är den traditionella och högst manuella whiteboarden överlägsen jämfört med de digitala verktyg som finns för visualisering av ett agilt teams uppgifter. Genom att låta tavlan vara navet och centralt placerat i teamets absoluta närhet, kan ni uppnå ett stort mått av agilitet och ha stora möjligheter att driva ert team framåt […]

Published in: Agile | 2017-02-07 Peter Sandberg

Agile is Evolution not Revolution

When we take steps towards agility, we shouldn´t look for revolution, we should aim for evolution. Let´s take small steps towards a more fun and efficient way of working!

Published in: Agile | 2016-12-09 Peter Sandberg