Explore the more technical side of us with The Well.

Continuous Delivery är Continuous Testing

Continuous Delivery (CD) eller Continuous Deployment öppnar upp nya möjligheter för kvalitetssäkring. Möjligheter som tidigare saknats. CD innebär i praktiken att varje incheckning eller push till master skapar en kedja av händelser där hela produkten byggs, paketeras, enhetstestas, integrationstestas, installeras på testmiljö och systemtestas. Genom en enkel knapptryckning eller helt automatiskt installeras produkten i produktionsmiljön. […]

Published in: Testing | 2017-06-04 Peter Sandberg

Dotterns byxor fick förklara mitt jobb som testare

Min dotter undrade vad jag jobbar med som testare. Jag försökte förklara med ord som slutkund, utvecklare, bugg, projektledare, testuppdrag och testare. Men det var först när jag använde liknelsen med ett par byxor som hon förstod.

Published in: Testing | 2017-03-13 Mats Landholm