Vad vi gör

Vad vi gör

Vi bygger it-system för kunder med unika behov. Vi fyller luckan där det inte finns någon standardprodukt. Eller där standardprodukten är för dyr, komplicerad eller inte kan utvecklas i takt med att kundens organisation växer.

Det är ingen slump att många it-projekt havererar. Vi säger det i all ödmjukhet, eftersom vi själva har bidragit till problemet. Ibland har vi inte varit tillräckligt öppna. Andra gånger har vi inte lyckats ställa rätt frågor till kunder som varken visste vad de behövde eller vad de kunde få.
Även om vi inte är perfekta vill vi ändå säga att vi tar utmaningarna på allvar. I dag levererar vi som allra bäst när du inte vet – eller har erfarenhet av – vad du är ute efter.

Så här jobbar vi

Även om du kanske kan kalla det här för en process så är det mer ett förhållningssätt till världen.

Vittring

vittring

Vittring

Vi säljer inte genom att fylla dagarna med att ringa kalla samtal. Vi gör det genom att fånga upp behov hos de människor och företag vi träffar. Ibland får vi tips av våra kunder. Ibland har någon blivit rekommenderad att kontakta oss. Det är här vi får upp ögonen för varandra.

Identifiering

identifiering

Identifiering

Nästa steg är ett fysiskt möte. Som alltid när du träffar en ny människa, oavsett sammanhang, försöker du avgöra om ni passar varandra. Vilka är vi, vem är du? Och vilka förändringar är det vi tillsammans vill skapa?

Bevis

bevis

Bevis

Om vi tror att vi kan hjälpa dig går vi vidare. Ibland bygger vi ett system i miniatyr som du kan provköra. Ibland räcker det med en designskiss över systemet, och hur det kommer att se ut och fungera. Andra gånger startar vi direkt med projektet. Beviset är viktigt för att se om vi har förstått varandra, om vi kan hjälpa dig och om det känns rätt.

Genomförande

genomforande

Genomförande

Vi definierar rollerna i projektet, identifierar vad i systemet som är viktigt och vilka delar som mer skulle vara bra att ha. Vi utvecklar, demonstrerar och har avstämningsmöten.

Fortsättning

fortsattning

Fortsättning

Ofta är det vid lanseringen, när du och användarna börjar jobba på riktigt, som upptäcktsresan startar. Du kommer på nya önskemål och ser fler möjligheter kring vad ni kan göra för att skapa något ännu bättre. Därför tar vi allt oftare även hand om systemunderhållet och fortsätter utveckla mjukvaran.
Kundcitat
LearningWell ligger långt fram när det gäller teknik och de skapar system som har en modern look and feel.
Gustav Wennerblom, Business Sweden
Läs mer

Våra produkter

Visst utvecklar vi till stor del skräddarsydda tjänster. Men ibland blir de så bra att de passar en större marknad. Det är då vi gör produkter av dem.

Med molntjänsten TagWell har vi skapat en plattform för automatiserad spårbarhet som används över hela Europa. TagWell bygger på rfid-teknik som klarar av allt från krävande miljöer inom industrin till att kunna sys in osynligt i kläder. Produkten möjliggör stora vinster genom effektivisering och snabbare hantering, samtidigt som förluster och stölder minskar.
Kompass är en egenutvecklad plattform för en smidigare och enklare kompetenshantering. När du har lärt dig de två grundläggande begreppen i tjänsten kan du bygga en struktur som passar organisationen – istället för tvärtom. Här behövs inga manualer eller utbildningar. Och det finns inga moduler eller tillägg. Du är igång på egen hand inom fem minuter.

Vad vi behöver av dig

Din uppgift som kund är inte att ge oss en komplett lista över vad du vill ha utfört. Det är omöjligt att jobba så. Verkligheten är för komplex för att någon av oss ska kunna förstå alla krav och möjligheter från början. Därför väljer vi medvetet bort att göra omfattande och överdetaljerade förstudier.
Istället förhåller vi oss till föränderliga krav, riktiga behov och begränsningar. Vi ställer frågor, får svar och hittar fler frågor. Allt för att förstå kraven bortom kraven, din verksamhet och dess kultur, och vilka förväntningar ni har.
Kundcitat
LearningWell var öppna och bra på att tänka i nya banor. Dessutom gick de verkligen på djupet för att förstå våra behov och hur vi arbetade.
Projektledare, Armasuisse
Läs mer