Vi automatiserar Svenska Spel

Sedan årsskiftet 2012/2013 har LearningWell stöttat arbetet på Svenska Spel för att automatisera utvecklingsprocessen. Vår uppgift är att hjälpa Svenska Spel nå koncernmålet att automatisera hela kedjan från funktionellt krav till färdigtestad funktion redo att produktionssättas. Vi ska även sänka deras förvaltningskostnader.