Här är vår integritetspolicy

Uppdaterad 2020–01–28

Vi hade tänkt be dig att slå igång någon skön musik och göra en kopp te. Sedan tänkte vi att du säkert gillar att läsa sådana här dokument lika mycket som vi. Därför har vi försökt att göra vår integritetspolicy så kort och tydlig som det går. Om det är något du inte förstår är det bara att du hör av dig.

Sedan LearningWell grundades har vi arbetat med sekretess- och säkerhetsklassat material för våra kunder. Vi är vana att arbeta med information på ett strukturerat och spårbart sätt. Därför är det självklart för oss att följa gällande lagar och hantera dina personuppgifter på ett så säkert sätt vi kan, däribland den nya dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation) som börjar gälla 25 maj 2018.

Om cookies

Cookies eller kakor. Två ord för samma sak. En cookie är en liten textfil som sparas på din enhet när du besöker vår webbsida. Vi använder cookies för att få anonym besöksstatistik via Google analytics.

Om du väljer att inte acceptera cookien får du i dagsläget inget försämrad upplevelse, utan allt ska fungera som vanligt. Vad sägs om den ärligheten? :)

Om personuppgifter

Vi samlar in information om dig som du själv direkt eller indirekt lämnar till oss. Exempel på det kan vara i samband med en intresseanmälan eller en ansökan, när du ingår ett avtal med oss eller när vi administrerar ett avtal.

Personuppgiftsansvar

LW LearningWell East AB (556642-8925), LW LearningWell West AB (556645-3634) och LW LearningWell South AB (556790-4577) tre företag som ingår i koncernen LW LearningWell Holding AB (556728-8054). Varje företag är personuppgiftsansvarigt för sin information och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Därutöver kan dina personuppgifter komma att delas med tredje part som behandlar personuppgifter för vår räkning, så kallade personuppgiftsbiträden. Informationen kan även komma att delas mellan de enskilda företagen och koncernen.

Enligt Datainspektionens dokument Riktlinjer om dataskyddsombud anser vi inte att vi behöver ett dataskyddsombud.

Information om hur du kontaktar oss finns på learningwell.se.

Ändamål och rättslig grund

Vi behandlar dina personuppgifter enligt tabellen i vår kompletta integritetspolicy. Utan dina personuppgifter kan vi i vissa fall inte längre erbjuda vissa funktioner eller fullgöra våra avtal och åtaganden.

För att se i detalj hur vi behandlar dina uppgifter ber vi dig ladda ner vår kompletta integritetspolicy.

Dina rättigheter

Vill du veta om LearningWell behandlar personuppgifter om dig, skicka en undertecknad begäran till oss. Du som har personuppgifter i våra register har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen. Bland annat gäller det rätten till information, rättelse, radering och begränsning av behandling. Våra kontaktuppgifter finns på learningwell.se

Vill du veta mer om dina rättigheter kan du läsa om dem här: https://www.datainspektionen.se/lagar–regler/dataskyddsforordningen/

Uppdateringar av integritetspolicyn

Vi kan komma att göra ändringar i vår integritetspolicy. Den senaste versionen finns alltid på learningwell.se.