Automation

Med kompetens inom automation, digitalisering och systemintegration kan vi erbjuda de lösningar som framtidens industri kräver. Vi hjälper våra kunder digitalisera stora delar av sina produktionssystem, bland annat genom simuleringar via så kallade digitala tvillingar.

Kundcase: Automation och övergripande systemlösningar till SSAB

Som .NET-partner till SSAB utvecklar vi systemlösningar inom bland annat automation och övergripande systemlösningar på affärssidan. Där ingår bland annat Proview, SSABs egenutvecklade processtyrningssystem, som vi i mer är tio år hjälpt dem utveckla automationslösning för. Nyckeln har varit att förstå SSABs verksamhet från grunden. Under åren har vi lärt oss allt om hur man kokar stål och optimerar stora fabriker, vilket kanske inte är något de flesta förknippar med it-bolag. Vi är med från det att kolet anländer i hamnen till dess att det färdiga stålet skeppas iväg, och jobbar tätt med SSAB genom hela processen.
Läs mer Läs mer

LearningWell lanserar nytt affärsområde inom automation

LearningWells nya affärsområde riktar sig mot industrin och dess starkt växande behov av automation, digitalisering och systemintegration. Med stark synergi mellan systemkompetens och automation ser vi fram emot att kunna erbjuda de lösningar som framtidens industri kräver. Där ingår både konsultinsatser och helhetsåtaganden samt ett starkt stöd för eftermarknaden i form av support och service.
Läs mer Läs mer

Automation för oss

Styrsystem

Vi konstruerar, programmerar och bygger styrsystem till en rad olika branscher inom industrin.

Integration

Med vår kompetens inom både systemutveckling och automation har vi möjlighet att sy ihop olika typer av maskinstyrningar med produktionsystem, affärssystem och liknande.

Digitala tvillingar

Genom att utveckla virtuella kopior av våra kunders produktionsprocesser kan vi provköra nya system utan att störa den verkliga processen och produktionen.

PLC-programmering

Vår verktygslåda innehåller både PLCer, HMIer och SCADA-system. Vi är oberoende solution partner till Siemens och kan även hantera flera andra system.

Konstruktion

Vi ritar, konstruerar, köper in hårdvara och bygger ihop styrsystem i vår egna verkstad i Mariestad. När allt är redo är vi även med under idrifttagning ute hos kunden.

Support och service

Som en del i vårt helhetsåtagande förser vi befintliga kunder med support och service vid behov. Via fjärråtkomst gäller det även system hos kunder på andra sidan jorden.

Tekniker

Vårt mål är att bygga system som kan anpassas efter en föränderlig verklighet - där våra kunders unika behov styr vilka tekniker som används. Vår verktygslåda innehåller därför en passande lista med tjänster, programmeringsspråk och plattformar att utgå ifrån. Här några exampel på vad vi jobbar med idag:
PLC-system inom Siemensfamiljen motordrift HMI Eplan Simit NX-mcd
“Det som funkar särskilt bra med LearningWell är enkelheten. Det är ett platt bolag där jag kan få kontakt med rätt person direkt, vilket gör att vi också har en familjär relation.”
Rikard Kindbom, Head of Engineering, SSAB

Så här jobbar vi

Även om du kanske kan kalla det här för en process så är det mer ett förhållningssätt.

Vittring

Får du ett samtal av oss är det för att vi läst på om din verksamhet. Främst säljer vi genom att fånga upp behov hos de människor och företag vi träffar. Ibland får vi tips av våra kunder. Ibland har någon blivit rekomenderad att kontakta oss. Det är här vi får upp ögonen för varandra.

Identifiering

Nästa steg är ett fysiskt möte. Som alltid när du träffar en ny människa, oavsett sammanhang, försöker du avgöra om ni passar varandra. Det är vanligt att vi blir kontaktade av företag som vet vad de försöker åstadkomma, men inte riktigt kan beskriva exakt vad det är de behöver. Då sätter vi oss ner tillsammans och ser över vilka möjligheter som finns.

Bevis

Om vi tror att vi kan hjälpa dig går vi vidare. Om din förfrågan är tillräckligt konkret ser vi till att du får en offert. Om det fortfarande finns saker som måste redas ut är det vanligt att vi gör en förstudie. Vi kan också visa upp en demo av systemet, alltså en miniversion av hur det kommer att se ut och fungera.

Genomförande

Förhoppningsvis har vårt arbete nu resulterat i en funktionsbeskrivning och vi är redo att sätta igång på riktigt. Vi tar gärna hand om projektet från ax till limpa, och ansvarar för konstruktion, programmering, byggnation, installation och drifttagning. Det blir helt enkelt bäst då. Både för dig och oss.

Fortsättning

Ofta är det vid lanseringen, när du och användarna börjar jobba på riktigt, som upptäcktsresan startar. Du kommer på nya önskemål och ser nya möjligheter kring vad ni kan göra för att skapa något ännu bättre. Därför ansvarar vi allt oftare för att fortsätta supporta anläggningen och göra förbättringar i er befintliga lösning.