TagWell
TagWell är en modern och molnbaserad plattform för automatiserad spårbarhet. Systemet hjälper dig skapa flöden och processer som är kostnadseffektiva, tidsbesparande och hållbara.
I Sverige slängs det 200 ton textilier - om dagen. Säkerhetsklassad utrustning riskerar att komma på avvägar och akut underhållsarbete orsakar kraftiga förseningar av tågtrafiken. Det är bara några exempel på områden där automatiserad spårbarhet därför blivit allt viktigare för att möta stränga lagkrav och krävande marknadskrav.
Genom att förse dina artiklar med unika id-nummer kan du med TagWell följa dem genom hela värdekedjan. Exempel på artiklar kan vara uniformer, verktyg, maskindelar, järnvägsvagnar – ja, till och med levande varelser. TagWell registrerar och lagrar händelser, tidpunkter och positioner som är viktiga för din verksamhet.

Stilrent användargränssnitt

Automatiserad spårbarhet kan ge svar på frågor som: Vilket tillverkningsmaterial har använts? När lämnade artikeln lagret? Var är den nu? Vem av de anställda hade den senast? När förväntas den vara tillbaka i lager? Informationen presenteras i ett stilrent användargränssnitt där du väljer vilka i din organisation som ska ha behörighet att hantera de olika funktionerna.

Konfigurering för framtida behov

TagWell är utvecklad för att lätt kunna konfigureras efter din verksamhets unika behov och arbetssätt. Använd systemet som det är och vidareutveckla i takt med att behoven förändras.

Integrerad eller fristående

Du väljer själv om TagWell ska integreras med dina nuvarande affärs- och logistiksystem, och hur informationen i existerande HR- och artikeldatabaser ska användas. Du kan också låta TagWell vara en fristående applikation där informationen lagras lokalt. Oavsett hur du väljer att göra ger systemet dig ett flexibelt och skalbart sätt att komma igång med automatiserad spårbarhet som skapar värde från första stund.

Funktioner

Incheckning
Incheckning
Artiklarna scannas av med vald avläsningsmetod - automatiskt eller manuellt - och registreras i TagWell. Tekniken kan användas i allt från krävande industrimiljöer till formella kontorsmiljöer.
Utcheckning
Utcheckning
I TagWell kopplas de anställdas id-kort automatiskt ihop med de artiklar som kvitteras ut. Med förbättrad spårbarhet, där du hela tiden har kontroll på var dina artiklar befinner sig, minskar stölder och svinn.
Artikelregister
Artikelregister
I TagWell skapas artikelregister över de artiklar som scannats in. Det ger dig en tydlig bild av hur dina lagersaldon ser ut och full kontroll över innehållet på specifika lagerplatser.
Lagersaldo
Lagersaldo
Med TagWell skapar du en tydlig överblick över dina lager. Där ingår även dina temporära lagers geografisk position. Det hjälper dig fatta rätt inköpsbeslut.
Koppla till individ
Koppla till individ
Genom att integrera ditt medarbetarregister med TagWell får du en överblick på vem i din organisation som för tillfället förfogar över en viss artikel.
Hantera roller
Hantera roller
Du bestämmer själv vilka roller som ska finnas och vilken behörighet varje roll ska ha i systemet.
Rapporter
Rapporter
TagWell genererar automatiskt strukturerade rapporter med data. Exportera till Excel eller använd systemets API för mer avancerad rapportering i till andra analysverktyg.
Händelselogg
Händelselogg
I TagWell kan du, förutom att registrera artikelflöden, logga viktiga händelser. Genom att ha koll på händelser i din verksamhet och omvärld får du en bättre bild av vad som påverkar dina flöden.

Leveransmodell

Workshop

Tillsammans genomför vi en workshop för att bestämma vilka förutsättningar och villkor som finns för projektet. För att säkerställa att du får en helhetslösning som passar dina behov erbjuder LearningWell bred kompetens inom mjukvara, hårdvara, förvaltning och support. Det gör att vi kan ta fram den typ av molnplattform, utrustning och serviceavtal som passar just din verksamhet. Oavsett storlek och bransch.

Införande

Vid mindre projekt är vi vid det här laget redo att sätta igång med installation. Handlar det om ett mer omfattande projekt kan vi också välja att göra en fördjupad kravanalys och konkret införandeplan.

Konfigurering, implementering och integration av system sker sedan utifrån agila metoder med återkommande sprinter och frekvent feedback. Före överlämning tar vi också hand om utbildning och dokumentation.

Drift & support

För att säkerställa att TagWell motsvarar förväntningarna och att allt fungerar som det ska ingår även efterföljande drift och support. Finns det ett behov av återkoppling följer vi upp med regelbundna avstämningsmöten och genomför önskade uppgraderingar.

Det vi försöker säga är att vi finns här för dig även efter att systemet är på plats. Tillsammans hittar vi nya smarta lösningar som får oss båda att växa.

Exempelflöde för hantering av persedlar

2. Lagerkontroll

 • Skapa och kontrollera artikelregister
 • Detaljerad översikt på varje lagerplats

1. Inläsning och incheckning

 • Manuell eller automatisk inläsning av artiklar
 • In- och utcheckning av artiklar. Enskilt eller i bulk
 • Möjlighet att hantera grupperade artiklar, som till exempel klädpaket
processprocess

3. Koppla till medarbetare

 • Integrera med medarbetarregister
 • Kvittens vid incheckning, utcheckning och inleverans
 • Koppla artiklar till anställdas id-kort
 • Ställ in återlämningsdatum
 • Definera roller och behörighet bland de anställda

4. Notifikationer och rapporter

 • Få notifikationer baserat på utvalda triggers
 • Skapa rapporter i Excel eller exportera som .pdf
 • API för mer avancerad rapportering