TagWell
TagWell är en modern och molnbaserad plattform för automatiserad spårbarhet. Systemet hjälper dig skapa flöden och processer som är kostnadseffektiva, tidsbesparande och hållbara.
I Sverige slängs det 200 ton textilier - om dagen. Säkerhetsklassad utrustning riskerar att komma på avvägar och akut underhållsarbete orsakar kraftiga förseningar av tågtrafiken. Det är bara några exempel på områden där automatiserad spårbarhet därför blivit allt viktigare för att möta stränga lagkrav och krävande marknadskrav.
Genom att förse dina artiklar med unika id-nummer kan du med TagWell följa dem genom hela värdekedjan. Exempel på artiklar kan vara uniformer, verktyg, maskindelar, järnvägsvagnar – ja, till och med levande varelser. TagWell registrerar och lagrar händelser, tidpunkter och positioner som är viktiga för din verksamhet.

Stilrent användargränssnitt

Automatiserad spårbarhet kan ge svar på frågor som: Vilket tillverkningsmaterial har använts? När lämnade artikeln lagret? Var är den nu? Vem av de anställda hade den senast? När förväntas den vara tillbaka i lager? Informationen presenteras i ett stilrent användargränssnitt där du väljer vilka i din organisation som ska ha behörighet att hantera de olika funktionerna.

Konfigurering för framtida behov

TagWell är utvecklad för att lätt kunna konfigureras efter din verksamhets unika behov och arbetssätt. Använd systemet som det är och vidareutveckla i takt med att behoven förändras.

Integrerad eller fristående

Du väljer själv om TagWell ska integreras med dina nuvarande affärs- och logistiksystem, och hur informationen i existerande HR- och artikeldatabaser ska användas. Du kan också låta TagWell vara en fristående applikation där informationen lagras lokalt. Oavsett hur du väljer att göra ger systemet dig ett flexibelt och skalbart sätt att komma igång med automatiserad spårbarhet som skapar värde från första stund.

Funktioner

Artikelregister

Artikelregister

I TagWell skapar du artikelregister över de artiklar som ska ingå i systemet. Du väljer själv om du vill skapa ett helt nytt eller använda ett redan befintligt register.

Lageröversikt

Lageröversikt

Med TagWell skapar du en tydlig överblick över både permanenta och fiktiva lager. Håll koll på var dina mobila lager befinner sig och få uppdateringar när det sker förändringar i dina lagersaldon.

Inleverans

Inleverans

Inleverans sker när artiklar som du kopplat till unika identiteter registreras och flyttas till ett lager. Välj om det ska ske automatiskt, med hundratals artiklar som skannas in åt gången, eller manuellt en artikel i taget.

Sök anställd

Sök anställd

Integrera ditt medarbetarregister och få en överblick på vem i din organisation som för tillfället förfogar över en viss artikel. Sök efter anställda och se vilka artiklar de har kopplade till sig.

Hantera roller

Hantera roller

Efter du identifierat vilka olika roller som ska finnas i TagWell väljer du själv vilka anställda som ska ingå i varje roll. Rollernas befogenheter bestämmer vilka artiklar varje anställd har rätt att kvittera ut.

Hantera Artikelgrupper

Hantera Artikelgrupper

Artikelgrupper skapas av flera relaterade artiklar som tillsammans bildar en grupp. Välj vilka roller som ska ha tillgång till vilka artikelgrupper. Bara roller som har den specifika artikelgruppen kopplade till sig har rätt att kvittera ut dess innehåll.

Utcheckning

Utcheckning

Vid utcheckning parar TagWell ihop den anställde med de artiklar som kvitteras ut. Då anges även ett återlämningsdatum. Detta gör att du hela tiden har kontroll på var dina artiklar befinner sig, vilket minskar stölder och svinn. Att begränsa tiden artiklarna befinner sig ute i verksamheten förhindrar även onödiga förslitningsskador.

Incheckning

Incheckning

Vid incheckning avregistreras artikeln från den anställdes id, som också får en kvittens på återlämningen. Artikeln kan då flyttas till ett temporärt lager, så som en tvätt eller serviceverkstad eller returneras till sin ursprungliga lagerplats.

Inventering

Inventering

I TagWell skapar du med bara några klick inventeringsunderlag som hjälper dig hålla koll på att informationen i dina digitala lager stämmer överens med dina fysiska lager. Du ser direkt om en artikel saknas och vem av de anställda som hade den senast.

Rapporter

Rapporter

TagWell genererar strukturerade rapporter baserat på ditt urval. Skriva ut rapporter i Excel eller exportera ut data för analys i andra verktyg.

Leveransmodell

Workshop

I första steget genomför vi tillsammans en workshop för att bestämma vilka förutsättningar och villkor som finns för projektet. För att säkerställa att du får en helhetslösning som passar dina behov erbjuder LearningWell bred kompetens inom mjukvara, hårdvara, förvaltning och support. Det gör att vi kan ta fram den typ av molnplattform, utrustning och serviceavtal som passar just din verksamhet. Oavsett storlek och bransch.

Införande

I steg två är vi vid mindre projekt ofta redo att sätta igång med installation. Handlar det om ett mer omfattande projekt kan vi också välja att göra en fördjupad kravanalys och konkret införandeplan.

Konfigurering, implementering och integration av system sker sedan utifrån agila metoder med återkommande sprinter och frekvent feedback. Före överlämning tar vi också hand om utbildning och dokumentation.

Fortsättning

I tredje steget säkerställer vi tillsammans att TagWell motsvarar förväntningarna och att allt fungerar som det ska. Vi har kan också - om ni så önskar - ta hand om efterföljande drift och kundsupport. Finns det ett behov av återkoppling följer vi upp med regelbundna avstämningsmöten och genomför önskade uppgraderingar.

Det vi försöker säga är att vi finns här för dig även efter att systemet är på plats. Tillsammans hittar vi nya smarta lösningar som får oss båda att växa.

Exempelflöde för hantering av persedlar

1. Inläsning och incheckning

 • Manuell eller automatisk inläsning av artiklar
 • In- och utcheckning av artiklar. Enskilt eller i bulk
 • Möjlighet att hantera grupperade artiklar, som till exempel klädpaket

4. Lagerkontroll

 • Skapa och kontrollera artikelregister
 • Detaljerad översikt på varje lagerplats
 • Få notiser kring relevanta lagerförändringar

2. Koppla till medarbetare

 • Integrera med medarbetarregister
 • Kvittens vid incheckning, utcheckning och inleverans
 • Koppla artiklar till anställdas id-kort
 • Ställ in återlämningsdatum
 • Definera roller och behörighet bland de anställda
processprocess

2. Koppla till medarbetare

 • Integrera med medarbetarregister
 • Kvittens vid incheckning, utcheckning och inleverans
 • Koppla artiklar till anställdas id-kort
 • Ställ in återlämningsdatum
 • Definera roller och behörighet bland de anställda

4. Lagerkontroll

 • Skapa och kontrollera artikelregister
 • Detaljerad översikt på varje lagerplats

3. Notifikationer och rapporter

 • Få notifikationer baserat på utvalda triggers
 • Skapa rapporter i Excel eller exportera som .pdf
 • API för mer avancerad rapportering

Hur kan vi hjälpa dig? Hör av dig!

Mattias Nilsson

Mattias Nilsson, vd South-West

mattias.nilsson@learningwell.se
073-050 16 40
Mariestad