Minskad administrativ börda för tillväxtföretag

Eriks Fönsterputs är och har alltid varit ett tillväxtföretag. I dag putsar de anställda hundratals villor om dagen i över 50 kommuner. Med det nya affärssystemet är tanken att göra arbetet ännu enklare för både personalen och kunderna genom att minska den manuella administrationen.

Torbjörn Malmqvist blev företagets förste fast anställda. Det här var 2001. I dag är han vd för ett tillväxtföretag som sedan han började har vuxit med flera tusen procent. Trots att de blir större och finns på allt fler orter finns personligheten och servicen kvar. På rekommendationssajten Reco har de över 1 300 rekommendationer med ett snittbetyg på 4,5.

”Vi tror på att väva in våra ledord i allt vi gör”, säger Torbjörn. ”Professionellt, enkelt och personligt. Vi har ett avtal som säger att medarbetarna får jobba mer utanför ordinarie arbetstid, om det passar dem bättre, exempelvis om de har en lång resa till kunden. Det blir mer putstid, är bra för oss och ger ett extra klirr för våra anställda. Det är några exempel på enkelheten.”

Att företaget tillhör de tre procent av alla företag som har högst kreditvärdighet är ingenting som betyder någonting i sig. Samtidigt menar Torbjörn Malmqvist att sådana saker, och att de har kollektivavtal, visar för kunderna att de är professionella och enkla att anlita. Ett bevis på att de lever efter ledorden.

Flera egenproducerade affärssystem

Kanske hade det varit enklare att köpa in färdiga affärssystem och konfigurera upp modulerna, men Eriks Fönsterputs har alltid velat äga och utveckla systemen internt. Anledningen är att de vill undvika att fastna hos en leverantör. Samtidigt beskriver Torbjörn Malmqvist svårigheten med att bli förstådd, vilket har skapat många utmaningar under åren.

Torbjörn förklarar att man ibland går på pumpen. ”Det är bara så. Vi lär oss längs vägen. Det är lite som en fotbollsmatch. Efter en stund vet du vilka personer du aldrig mer vill sätta som högerback. Vi hade aldrig fått till dagens affärssystem tillsammans med LearningWell om vi inte hade haft de två tidigare systemen.”

Han förklarar att LearningWell väldigt snabbt förstod deras behov. Det var det han och kollegorna gillade från allra första början. En snabbhet han upplever att de fortfarande efterlever.

”Vi har en slack-kanal som jag, kundtjänsten och andra inom Eriks använder för att kommunicera med LearningWell. Det gör att vi vet när uppdateringarna kommer och vad de innehåller. Eftersom vi gör så enormt många uppdrag under ett år och är beroende av systemet får det inte fallera. Och det gör det inte heller. Det funkar jättebra och känns säkert.”

Små förbättringar med stor effekt

”För ett bolag i den här storleken kan små förbättringar leda till stora tidsvinster och besparingar”, säger Peter Karlsson, vd för LearningWell East. ”Till stor del handlar samarbetet om att minska den administrativa bördan så att Eriks Fönsterputs kan fokusera på det de egentligen vill göra.”

Ett exempel på det är att alla fönsterputsare har en ipad där dagens kunder syns på en karta. Även om de kan välja att ta kunderna i vilken ordning som helst föreslår systemet ett upplägg och en rutt som minimerar restiden över dagen.

Andra delar som systemet hanterar är realtidsuppföljning, attesteringar, reklamationer, fakturering, tidrapportering, resurshantering och kundtjänst.

Eftersom Eriks Fönsterputs även äger det nuvarande affärssystemet skulle de kunna gå till en annan leverantör och be dem ta över utvecklingen och supporten. ”Men det finns inte på kartan att vi skulle ringa någon annan eftersom vi är så trygga med LearningWell. Vi har jättebra relationer och jag tror faktiskt inte att det kan fungera bättre”, avslutar Torbjörn.