Automation och agila metoder till världsledaren inom höghållfast stål

LearningWells uppdrag mot SSAB handlar om att hjälpa dem att utveckla systemlösningar inom bland annat automation och mer övergripande systemlösningar på affärssidan. Vi är även deras .NET-partner.

Rikard Kindbom jobbar som chef för avdelningen anläggningsteknik och plåt på SSAB i Oxelösund. Han är särskilt stolt över Proview, deras egenutvecklade processtyrningssystem, som nu även finns tillgängligt som öppen mjukvara. LearningWell har sedan mer än tio år hjälpt SSAB att utveckla automationslösningar baserat på Proview-plattformen.

”Men det räcker inte med att vara en duktig systemutvecklare. För att göra ett bra jobb måste man ha en bra processkännedom, veta vad som händer på golvet och kunna tänka i nya banor. Det gäller även för våra konsulter.”

Det är här LearningWell kommer in. Rikard säger att de har varit med SSAB på alla nivåer och därför vet vilka frågor de behöver ställa för att saker ska bli gjorda. ”Det som funkar särskilt bra med LearningWell är enkelheten. Det är ett platt bolag där jag kan få kontakt med rätt person direkt, vilket gör att vi också har en familjär relation.”

Krister Tunon, som är projektledare och systemansvarig för bland annat materialplaneringen, håller med om att LearningWells processkännedom förenklar arbetet.

”Eftersom vi jobbar med ganska svåra applikationer är det inte bara för konsulterna att gå rakt in. De behöver mogna i rollen och lära sig en hel del om hur man framställer stål. Det bästa vore självklart om vi kunde anställa dem, men det går inte. Då blir det näst bästa att ha långsiktiga samarbeten.”

För Kristers del handlar det mesta av samarbetet om att optimera materialplaneringssystemet. Ofta på en nivå som inte är synlig för användarna. ”Men i slutänden leder det till att vi får både bättre ledtider och att vi kan få ut mer stål av råvaran. Och med våra volymer handlar det om riktigt mycket pengar som kan tappas eller vinnas med sådana här system.”

Mer än bara systemutveckling

Peter Karlsson är medgrundare och vd på LearningWell. Han säger att samarbetet handlar om mycket mer än bara systemutveckling.

”Här har vi behövt lära oss hur man kokar stål och optimerar fabriker av den här storleken, vilket inte är något de flesta förknippar med it-bolag. Vi vill verkligen se SSAB lyckas, oavsett hur klichéartat det låter. För att det ska funka behöver vi jobba väldigt nära dem, från att kolet anländer i hamnen till dess att det färdiga stålet skeppas iväg. Deras affär är vår affär.”

Just nu arbetar LearningWell och SSAB i Oxelösund tillsammans med att införa agila arbetsmetoder i deras utvecklingsprojekt.

”Det är riktigt spännande och utmanande eftersom den här anläggningen inte har jobbat så här tidigare”, säger Peter Karlsson. ”Agila metoder handlar om att arbeta med korta leveranser. Det gäller att få fram saker snabbt. Att göra små förändringar så att kunderna kan klämma och känna på dem. Det gör att de som använder systemen hos SSAB är med och påverkar dem medan de utvecklas. Det här ger en helt annan öppenhet och trovärdighet i projekten, som i sin tur skapar trygghet för kunden. Eftersom vi hela tiden utvärderar och omprioriterar produkten kan vi dessutom garantera att användarna i slutänden får det de verkligen behöver.”

Utmaningarna med en kravspecifikation

Peter menar att det finns många svårigheter med att arbeta efter en klassisk kravspecifikation.

”Det handlar inte om att människor är dåliga på att göra och följa kravspecar. Snarare är det omöjligt att få med rätt krav från början och inse vad de kommer att få för konsekvenser i produktionen. När du jobbar agilt får kunden tidigt värde i form av delleveranser som ger möjlighet att utvärdera resultaten och styra kraven rätt. Vissa saker på listan kanske inte har något värde längre medan nya idéer behöver prioriteras upp eftersom de kommer att ge mer bang for the buck.”

Krister Tunon avslutar intervjun med att säga att han tror att både SSAB och LearningWell har kvar yrkesstoltheten som har försvunnit på många håll.

”Det är den gamla liknelsen med att vi inte bara hugger och staplar stenar på varandra, vi bygger katedraler. Att vi sätter en stolthet i att gå in i saker även med hjärtat för att kunna göra ett riktigt bra jobb. Och att vi aldrig prutar på kvaliteten i våra leveranser.”

SSAB är en världsledande producent av bland annat avancerat höghållfast och seghärdat stål. Koncernens årliga produktionskapacitet i Sverige, Finland och USA är 8,8 miljoner ton kolstål.