Från tungjobbat till verklig nytta

Det började med ett felsteg och ett alldeles för stort system. Några år senare har de nordiska kärnkraftsanläggningarna ett helt annat, och smidigare, verktyg för att kunna byta erfarenheter och kunskap med varandra.

KSU står för Kärnkraftsäkerhet och Utbildning. Företaget ingår sedan 2000 i Vattenfallkoncernen och utbildar, utvecklar och rådger personal vid de svenska kärnkraftverken. En del av företagets uppgift är att sköta Norderf-projektet.

Syftet med Norderf är att sprida erfarenheter och kunskap inom de nordiska kärnkraftsanläggningarna. Att skapa en kompetensdatabas för kärnkraft med analyser, rekommendationer och utbildningar. Bland medlemmarna finns Svensk Kärnbränslehantering, Forsmark, Ringhals, Oskarshamn och Teollisuuden Voima från Finland. Varannan vecka skapar de en rapport med ärenden de gemensamt har valt ut och prioriterat. LearningWells uppdrag har varit att bygga och uppdatera databasen och se till att servern och tjänsten fungerar.

Uppdateringar som faktiskt fungerar

Mats Jönsson är säkerhetsingenjör på KSU och en av dem som under flera år har jobbat med Norderf-samarbetet. Enligt honom funkar samarbetet med LearningWell smidigt.

”Vi har sällan några problem. Efter en uppdatering är det inga buggar, som det kan finnas i andra system. Det kommer en uppdatering. Sedan kommer det snart ytterligare en uppdatering som ska åtgärda de problem som den förra uppdateringen ställde till med. Sådant har vi inte här. Systemen vi använder har väldigt hög tillgänglighet.”

Norderf bildades för att kärnkraftbolagen ville äga systemet och ansvaret på egen hand, istället för att förlita sig på en extern leverantör. ”Det är bättre om vi som har den kärntekniska kompetensen äger både systemet och servern där mjukvaran finns”, säger Mats Jönsson. ”Sedan kan vi ta hjälp av leverantörer för att utveckla mjukvaran och sköta driften.”

Modet att ifrågasätta

Samarbetet med LearningWell startade för ungefär tio år sedan. Det första uppdraget var att förvandla en äldre accessdatabas till ett modernt system med en massa nya funktioner.

”Men tyvärr tog vi inte det ansvar från början som vi borde ha gjort. Därför byggde vi ett alldeles för omfattande system som innehöll allt på kundens önskelista, vilket användarna inte var redo för”, säger Peter Karlsson, som är en av grundarna av LearningWell och vd för kontoret i Nyköping. Han menar att det är kundens uppgift att komma med önskelistor. Däremot borde de som leverantör ha gjort annorlunda. ”Det här var innan vi införde ett agilt arbetssätt där vi hela tiden gör småjusteringar och testar dem mot kunden. I dag sållar och prioriterar vi på ett helt annat sätt i alla uppdrag.”

Han erkänner att det första ärendehanteringssystemet de byggde blev för tungjobbat. Sedan dess har de fokuserat på att skala ner systemet och bygga det utifrån användarnas behov – och att skapa vad Peter kallar verklig nytta. Han säger att framgången de senaste fyra åren har kommit tack vare det agila samarbetet.

”Att köra vidare i en minimal anda, och gå från det stora till det lilla, har varit en nyttig erfarenhet för alla inblandade.” Det är något de ansvariga från KSU håller med om, och som de säger har gjorts med stor framgång.

Mats Jönsson berättar att det känns kul att ställa upp på sådana här intervjuer eftersom KSU är så nöjda med samarbetet. ”LearningWell är effektiva, lyhörda och har alltid med rätt människor på våra möten. När vi går därifrån vet vi att de nya funktionerna blir exakt som vi önskade oss dem. Och om de har bättre idéer så hör de av sig om det.”