Agila erfarenheter från SSAB

För två år hjälpte vi SSAB att byta ut deras nivå 2-system, som håller koll på flera enklare system. För det uppdraget använde vi varken ett ramverk eller hade en produktägare. Istället ville vi styra allt utifrån ett agilt mindset.

”När du jobbar agilt är det lätt att stirra dig blind på ramverket och att du ska använda Scrum”, säger Peter Sandberg, utvecklare på LearningWell. ”Tillsammans med SSAB vände vi på det. Vi ville aldrig känna oss nöjda och färdiga, utan jobbade hårt varje dag för att gå vidare och utveckla alla i teamet och det vi jobbade på.”

Nyligen var Peter Sandberg inbjuden som föreläsare till NFI Testforum 2018 för att berätta om resultatet av samarbetet och dela med sig av några lärdomar.

Han menar att lösningen för att verkligen jobba agilt handlar om tillit.

”Om du inte litar på människor, och att de gör vad de ska, blir det en massa möten, kontrollpunkter och övervakning. För att lyckas jobba agilt behöver ledarna ge de anställda förtroendet redan från början, till skillnad från att de först måste förtjäna det.”

Peter menar att du anställer människor för en uppgift. Då är det bara att lita på att de sköter den.

”I det här uppdraget har SSAB visat mod, vilket har varit en nyckelfaktor för att lyckas. Det har i sin tur skapat ett bra arbetsklimat där alla verkligen har velat göra ett bra jobb.”

Presentationen från NFI Testforum 2018

NFI Testforum är ett evenemang där du får inspirerande föreläsningar inom testområdet. Konferensen vänder sig till dig som exempelvis är testare, teststrateg, testansvarig, testledare, projektledare, kravställare, it-arkitekt och systemägare. Läs mer på nfi.se