Banverkets rfid-satsning i tidningen Ny Teknik

Banverkets rfid-satsning i tidningen Ny Teknik

Tidningen Ny Teknik skriver om Banverkets test av rfid-teknik där vår medarbetare Gunnar Ivansson är rådgivare och rfid-expert. Det handlar om att varje tågvagn på den svenska järnvägen ska få en egen id-bricka. I ett världsunikt test blir containertågens rfid-chip avlästa i 160 kilometer i timmen.