Därför jobbar vi med bra kod – 3 tips från vår agila-coach Mattias

NYKÖPING 2023-09-14
Bra programkod är enkel att förstå, håller över tid och är rent av lite tråkig. Det säger Mattias Tidlund, systemutvecklare och agil coach på LearningWell som leder höstens interna workshops ”Bra kod”.

Hur ser egentligen bra kod ut? Enligt Mattias Tidlund finns det inget entydigt svar på den frågan. Vad som är bra kod ligger ofta i betraktarens blick, vilket också är den stora utmaningen med höstens projekt som ska öka kunskapen om vad bra kod är och varför det är viktigt att hålla en viss standard.

– Att skriva bra programkod är ganska komplext. Själva koden skrivs bara en gång men vi läser den massor av gånger. Därför måste den vara lätt att förstå när man går tillbaka och tittar på den, även för kollegorna i teamet.

Vad gör kod lättförståelig?

– För utvecklare är ofta lättförståelig kod synonymt med tråkig kod. Men vill jag komma tillbaka om tre år och ha samma förståelse, bör jag kanske lösa problemet på det ”tråkiga” sättet så att den är lätt att läsa och förstå, menar Mattias.

Kod som är lätt att förstå är även enklare att resonera runt. Något som i sin tur gör det lättare att se om det finns brister och säkerhetsbuggar i ett system - vilket oftast leder till ökad IT-säkerhet. Minst lika viktigt är att odla en kultur där teamen själva tar ansvar och har en gemensam förståelse. I den kontexten är själva kodspråket underordnat, tycker Mattias.

– Genom att jobba med det här löpande och hitta en gemensam standard som alla i teamet är nöjd med, stärks engagemanget och teamkänslan. Det vinner alla på.

Bra kod säkerställer även medarbetarnas välbefinnande, menar Göran Larsson, CTO på LearningWell East, som initierat kod-projektet. Ingen vill sitta med en underhållsbörda i knät som ingen förstår. Bygger man förståelse, skapas engagemang som i sin tur ger välbefinnande –  det är en viktig ledstjärna, resonerar han.

– Det blir en positiv cirkel som säkerställer att vi kan leverera kvalitativa system i världsklass och samtidigt ha engagerade medarbetare som mår bra.

Kan man som utvecklare stå i vägen för sin egen kod?

– Så kan det absolut vara, att man vill lösa det på det smarta sättet. I början, som helt junior programmerare kanske de misstag man gör är små. I nästa steg försöker man göra saker överkomplicerade, kanske för att utmana sig själv. Medan man som senior till sist hittar den rätta avvägningen, svarar Mattias.

Hur ser upplägget ut för höstens workshops?

– Jag kommer boka in workshops med de team vi har och be dem ta med exempel på något de tycker är bra, något dåligt, och tillsammans diskutera och reflektera över varför något är bra eller dåligt och vad vi kan göra bättre.

Tre vinster med bra kod

1. Lättförståelig kod är robust kod och därmed lättare att underhålla och förstå.

2. Färre sårbarheter – ökad IT-säkerhet.

3. Kvalitet i leveransen bidrar till ökat engagemang och välbefinnande hos medarbetare och i slutändan nöjda kunder.

Om oss...

LearningWell AB består av två dotterbolag. LW East i Nyköping och LearningWell South West med kontor i Helsingborg och Mariestad. Här arbetar ett 50-tal utvecklare, ingenjörer och projektledare med bred kompetens inom it, automation, digitalisering, systemintegration och skräddarsydda systemlösningar.