Effektivisering av kommunernas plockanalyser

LearningWell har tillsammans med Envir tagit fram ett roligare och snabbare sätt för kommunerna att nå sina plockanalyser. Plockanalyser utförs för att man ska se hur väl kommunens innevånare har sorterat sina sopor för att kunna vidta åtgärder till ytterligare förbättringar.

Redan vid plockanalysen börjar moderniseringen. Här för man via en läsplatta in typ av sopor samt mängd och antal. Denna information skickas trådlöst till kontoret där man granskar allt, så att det ser okej ut. Därefter skapas automatiskt excelark, dokument och foton som kommunen kan ta del av.

Detta gör de enkelt via sin privata hemsida, som tillhandahålls av Envir. Då får de se hur väl sina kommuninnevånare har sorterat soporna i både text och bild samt med överskådliga diagram.

Alla analyser sparas. Det gör att Envir lätt kan skapa sammanställningar geografiskt och historiskt för att se förändringar över tid och plats vad gäller just sopornas renhet. Detta ger en överlägsen bild över förändringstakten som helhet ner på minsta detaljnivå.

Konceptet togs i bruk januari detta år och har rullat på sedan dess och i dagsläget har över trettio kommuner fått en del av sina sopor analyserade via detta enklare sätt.