Effektivisering av Internationella Kanotförbundet (ICF)

LearningWell har fått och genomfört ett uppdrag att stödja effektivisering av Internationella Kanotförbundet (ICF). Arbetet omfattar global strategi och governance-principer för den globala organisationen som finns i fem världsdelar och ungefär 140 länder.