En seg kamp mot klockan

Krönika ursprungligen publicerad i Svenska Dagbladet, 30 september 2016

Lewis Hamilton är en av tidernas bästa F1-förare. Men sätt honom i en fem år gammal bil så får vi se hur länge han orkar kämpa mot konkurrenterna. Det är så vi hanterar frågan kring cybersäkerhet i dag. Vi är på rätt väg. Samtidigt håller vi på att förlora matchen.

För några år sedan tillsatte regeringen en kommission som skulle se till att Sverige blev bäst i världen på att nyttja digitaliseringens möjligheter. Sedan dess har vi i internationella undersökningar sett hur andra länder kommer ikapp och går förbi oss.

Vi är alla överens om att digitaliseringen gör att vi kan använda samhällets resurser betydligt mer effektivt. Lika överens är vi om att brottslighet och terrorhot behöver bekämpas. Däremot passar inte de stora orden och visionerna ihop med det långsamma arbetet och de otillräckliga resurserna.

Vad skulle hända om Lewis Hamilton använde en fem år gammal bil? Min gissning är att han snart skulle tröttna på att bli varvad av konkurrenterna. Även om han fick byta upp sig till en ett år nyare bil skulle det i praktiken vara meningslöst. Konkurrenterna skulle också ha bytt upp sig och fortfarande ha betydligt nyare teknik.

Omfattande behov av cybersäkerhet

I mars 2015 lämnade regeringens utredare Erik O. Wennerström in sitt betänkande Informations- och cybersäkerhet i Sverige. Där skriver han bland annat att behoven ”är så omfattande i Sverige, att det inte behövs en, utan flera strategier. Vad som föreslås är därför det första steget, en första strategi för statens informations- och cybersäkerhet som söker åtgärda de mest angelägna bristerna i statsförvaltningen. Först när detta är klart finns anledning och förutsättningar att gå vidare till större och mer specifika områden.”

Tyvärr förstår få människor allvaret när det kommer till hur digitaliseringen påverkar samhället och vår säkerhet. Politiker och myndigheter är vana det långsamma politiska systemet, som bygger på allt annat än snabba och enkla lösningar. Samtidigt har den explosiva digitaliseringen suddat ut landsgränserna. Så när internationella undersökningar pratar om att Sverige halkar efter i utvecklingen målas det upp ett allt tydligare mål på våra ryggar för brottsliga organisationer världen över.

Därför är mitt budskap enkelt. Tillsätt resurserna som krävs och snabba upp strategiprocesserna. Lägg sedan diskussionen på en sådan nivå som gör att våra myndigheter får någonting annat än bara en årsmodell bättre än vad de har i dag. Ge dem verktygen som brottslingarna och andra länder redan använder. Först då kan vi återta tronen som världens ledande it-nation och ge de mörka krafterna en ordentlig kamp.

Claes Erik Frölund
Koncernchef, LearningWell