Enklare projektavstämning i Redmine

Två sommarjobbare och ett svåröverskådligt verktyg för projektuppföljning. Det var grunden. Under några månader byggde Samuel och Tim en webbapp för att underlätta kommunikationen med våra kunder.

Till vardags läser Tim Hammarstedt till systemutvecklare på Campus Gotland medan Samuel Johansson pluggar till civilingenjör med it-inriktning i Linköping. Under tiden hos oss blev deras uppdrag att skapa ett tillägg till Redmine, som är det open source-verktyg vi använder för all projekthantering.

Göran Larsson, projektledare på LearningWell, säger att Redmine är ett fenomenalt system, men att det inte är gjort för kunder. Det är för komplicerat och svåröverskådligt.

”Därför har vi länge pratat om att skapa ett gränssnitt så att kunderna i realtid kan följa hur projekt utvecklas. Då skulle de kunna se vad vi planerar att bygga härnäst, vilket gör kommunikationen mycket enklare. Dessutom undviker vi onödiga avstämningar och dubbeljobb. Med hjälp av Tim och Samuel har vi nu tagit fram grunden till en webbapp som löser problemet.”

Från avskräckande till stor nytta

Sommarjobbet har drivits som ett riktigt projekt. Som hjälp hade Tim och Samuel stöd av två LearningWell-anställda – Andreas som agil coach och Rasmus som handledare. Under de sista dagarna av sommarjobbet slog vi oss ner för att göra en summering av veckorna som gått.

”Vi har försökt hålla oss till dagliga stå-upp-möten med en timmes kodgranskning varje vecka”, säger Andreas. ”Jag tycker att det har gått bra och varit riktigt kul. Som jag förstod det hade ni ingen tidigare erfarenhet av React och de andra verktygen? Då är det en stor tröskel ni har tagit er över.”

Tim Hammarstedt håller med och säger att jobbet började segt. ”Redux var svårt från början. Men när vi kom igång och fattade hur saker funkade kunde vi göra vad som helst. Det var coolt. Typescript var också svårt till att börja med, men nu, när vi kan det mer, märker vi vilken stor nytta vi har av det.”

”Jag var med i Datateknologsektionens webbutskott på Linköpings universitet. Där satt jag hela tiden med backend”, säger Samuel. ”Här har en stor del handlat om frontend, vilket har varit en rolig variation. De första veckorna körde vi parprogrammering, vilket jag tror gjorde att vi lärde oss saker snabbare. Det gav oss också en gemensam bild, vilket var extra viktigt eftersom vi inte kände varandra sedan tidigare. Efter det delade vi upp jobbet för att bli mer produktiva, men vi höll oss ändå synkade och satt bredvid varandra.”

Tim trodde inte att någon på LearningWell skulle svara på hans ansökan. ”När jag läste jobbannonserna såg jag vilka höga krav ni har. Jag skickade in ansökningar till alla möjliga företag och sedan var det ändå just ni som svarade.”

Peter Karlsson, vd för LearningWell i Nyköping, ler och frågar om jobbannonsen var avskräckande. Tim svarar att den definitivt håller sommarjobbarna borta.

”Vi är generellt positiva till att ta in sommarjobbare”, säger Peter. ”Det är alltid bra med yngre människor som ger energi och har helt andra tankar. Och om vi kan hjälpa studerande med kopplingar till Nyköping lägger vi också grunden till en gemensam framtid.”

Höga krav och stor frihet

Samuel gillade den öppna känslan på kontoret och säger att de har haft frihet gällande vad de ska göra. ”Jag trodde faktiskt att kraven skulle vara mycket högre, men det är för den sakens skull inte slappt. Stämningen är bara mer positiv och lugn. Det är lätt att fråga folk om hjälp och man får bra feedback på idéer.”

Även Tim säger att han från början trodde att det skulle vara mer fokus på funktionerna och en massa hårda deadlines.

”Men när jag kom hit handlade det inte om hur mycket som producerades, utan att det som spelade roll var kvaliteten. Det är viktigare att göra ett bra jobb än att göra det snabbt, vilket jag gillar. Visst har jag alltid vetat att kvalitet spelar roll, men här går vi hela tiden tillbaka i koden och gör ändringar. Det är väldigt viktigt här och säger mycket om hur företaget funkar.”