Fördelarna med att tänka smått

I traditionella projektformer är det populärt att gå ut stort. Men inom mjukvaruutveckling är det i praktiken alltid bäst att tänka smått.

Att göra stora projekt lönar sig generellt eftersom den förväntade overheaden är relativt konstant och kostnaden per funktion blir lägre. För att större projekt ska lyckas krävs det projektledare, styrgrupper, budgetprocesser, möteskallelser och mycket mer – oavsett projektstorlek.

Ett bra exempel på stordriftsfördelarna hittar du inom all tillverkning. Här blir det billigare ju fler enheter du producerar. Därför känns det självklart att klumpa ihop många delar till ett stort projekt.

Tyvärr gäller denna sanning inte alls för mjukvarutveckling. Här är motsatsen det bästa – att alltid tänka smått. Därför arbetar vi gärna med små, agila team som själva bestämmer hur saker ska göras.

Därför ska du tänka smått

Det komplexa blir mer greppbart. Istället för att distansera människor från varandra bjuder det här upplägget in till samarbeten och nyfikenhet.

Minimera riskerna. I det lilla är det lättare att testa och hitta fel. Med omedelbar återkoppling kan du snabbare göra om – och rätt.

Bra sätt för nya affärsidéer. Om du provar en idé i liten skala ser du snabbt om konceptet fungerar eller om du ska slänga idén direkt. Är du extra modig släpper du in kunderna och låta dem affärsutveckla tillsammans med dig.

Liten overhead. Agila utvecklingsteam blir snabbt självgående och kräver en otroligt liten overhead.

Bättre arbetsprocesser. Om du tänker smått är det lättare för teamet att snabbt utvärdera sin arbetsprocess och fortsätta att utveckla den regelbundet.

Kontinuerliga förändringar är enklare. Det du gör sällan riskerar att bli jobbigt att göra när det väl är dags. Genom att hela tiden skruva och optimera vad du gör slipper du känslan av att alla förändringar är jobbiga. Chansen ökar även för att du vill effektivisera arbetsflödet genom att ta bort onödiga arbetsmoment, genom exempelvis automatisering av tester och installationer.

Skippa onödiga funktioner. Undersökningar visar att mängder av de funktioner som finns i produkter och tjänster används sällan – eller aldrig. Om du istället tänker smått och provar dig fram kan du undvika många av de mest onödiga funktionerna.

Vill du veta mer om våra agila arbetssätt? Läs om hur vi hjälpte SSAB förbättra öppenheten och trovärdigheten i projekten genom att låta användarna vara med och påverka utvecklingen.