Så utvecklar och bygger vi vår kultur

En av de stora utmaningarna för alla konsultföretag är att skapa en vi-känsla. Eftersom konsulterna lägger mer tid hos kunderna än på hemmakontoret finns risken att det skapas små satelliter, där de anställda känner större samhörighet med kunden än med företaget de är anställda av. För att vända utvecklingen började vi med motorvägsträffar.

”Jag håller med om att motorvägsarbete är ett konstigt ord”, säger Hasse Jakobsson som tillsammans med Ola och Susanne ingår i motorvägsgruppen. ”Egentligen är det en företagsutveckling som följer en specifik metod. Från början togs det fram av en konsult, men sedan tog vi över processen och gjorde den till vår egen.”

Han säger att trion för några år sedan fick frågan om de ville hålla i motorvägsarbetet.

”Klart vi vill, sa vi med ett snett leende. Vad skulle vi ha gjort annars?” Han skrattar och säger att det är en utmanande uppgift. ”Det är också väldigt engagerande för oss och kollegorna och ger resultat.”

Välförtjänst grillning som avslutning

Upplägget för en motorvägsträff

I korthet får motorvägsgruppen ett uppdrag från ledningsgruppen. Det kan handla om ett önskemål att gruppen ska behandla ett visst ämne eller försöka ta fram svaren på ett antal frågeställningar. Från den punkten är det motorvägsgruppen som äger frågan.

”Numera kör vi alltid heldagar. Vi får en frågeställning i förväg. Ett uppdrag som vi sedan knådar så det blir vårt.”

Innan motorvägsträffen är det bara motorvägsgruppen som i detalj vet vad de kommer att jobba med och vilken metod de ska använda. Hela syftet med dagen är att släppa kontrollen och låta de anställda både processleda och ta fram svaren.

”Men det viktigaste är just att vi jobbar tillsammans under en dag. För det är inte bara svaren på frågorna som utvecklar företaget utan samarbetet. Den här gången arbetade vi utifrån visionen Stolthet i varje leverans och värderingarna vi står för. Vi satt i grupper, tog fram problemlösningar, bytte papper med varandra och löste de andra gruppernas problem utifrån företagets värderingar.”

En ren bonus att få utveckla företaget

Hasse säger att när han en gång i tiden började på LearningWell var det för att han inbillade sig att det skulle bli ett bra jobb, ”vilket det också blev. Men det blev så mycket mer. Att få vara med så här och utveckla företaget är en ren bonus.”

Han säger att allt från skolor och idrottsklubbar till militära förband odlar sina myter och profiler. ”De vill bygga sina varumärken för att locka till sig rätt människor. Och med motorvägsträffarna är vi en god bit på väg för att bygga det LearningWell vi vill ha.”

Kollegan Göran Larsson fyller i att de inte bara vill locka till sig rätt människor, utan att det är så mycket mer. ”Framför allt vill vi ha en fantastisk arbetsplats där vi känner gemenskap och mår gott. Det ger i sin tur en positiv sidoeffekt att vi kan rekrytera rätt, vara lönsamma och samarbeta med kunder som delar våra värderingar och vill utvecklas.”

Reflektioner över en cola
Motorvägsträff på golfbanan utanför Nyköping

Hur det hela startade

”Allt började med Mohammed, en konsult som vi pratade med för att sätta en kultur i företaget”, säger Peter Karlsson, grundare och vd för LearningWell i Nyköping.

Från början handlade träffarna om rekryteringar, kompetensutveckling, försäljning, metodiker och metodik, produktionen och leveransen till kund.

”Precis som Hasse sa märkte vi längs vägen att det inte bara var resultatet som var viktigt, utan just processen att samlas kring en frågeställning och att bryta i den. Om jag ska peka ut någon enskild grej i vår historia och utveckling som har betytt särskilt mycket så blir det just motorvägsträffarna. De är lätt den största, enskilt bidragande faktorn till att vi är där vi är och har den känsla vi har.”

Sugen på nytt jobb?

Vi behöver alltid fler personer med rätt inställning. Läs mer här.