Framtiden ser ljus ut för LearningWell i Mariestad

Två gigantiska företagsetableringar är på gång i Mariestad. Något som kommer leda till ett jättelyft för hela kommunen och förhoppningsvis även för LearningWell SW.

– Etableringarna kommer föra med sig massa positiva saker för kommunen som vi ska försöka vara med på, säger Krister Nilsson, platschef och automationsingenjör på LearningWell i Mariestad.

De oroliga tiderna med pandemin och konsekvenserna av Rysslands krig mot Ukraina har gjort det svårare för LW i Mariestad att få tag på nödvändiga delar, som exempelvis halvledare. Bristen är global och har fördröjt vissa projekt lokalt. Samtidigt flaggar ekonomer och politiker för att Sverige kan vara på väg in i en lågkonjunktur. Men det här är inget som vare sig Krister Nilsson eller bolagets vd, Mattias Nilsson märkt av.
Tvärtom ser båda ljust på framtiden och känslan är inte att det är någon lågkonjunktur på väg. Volvokoncernens kommande etablering av en ny batterifabrik vid Korstorp i Mariestad stärker deras magkänsla. Att även Metse Tissue miljardsatsar i Mariestad när pappersbruket ska byggas ut och miljöanpassas med fossilfri produktion som målsättning, ser de som ett styrkebesked och lyft för hela Mariestad.

– I och med de här stora investeringarna har jag en tanke på att även vi ska växa. Jag ser gärna att vi har ett gäng lyhörda medarbetare som är med i förprojekteringen, särskilt på maskinsidan – som är öppna för lösningar och ser var vi kan bidra med all vår kompetens. Sen bygger vi naturligtvis mindre maskinceller, robotceller och styrsystem till allt möjligt om det behövs,  säger Krister Nilsson.

En expansion får dock inte ske på bekostnad av LearningWells trogna, långvariga kunder, utan på nyanställningar.

– Ja, så tänker jag. Om fem år är vi förhoppningsvis minst fem personer till, säger Krister Nilsson.

Något som även Mattias Nilsson håller med om.

– Vi ska ha en kontrollerad tillväxt och har inte för avsikt att bli 50 medarbetare i Mariestad. Vi står för kvalitet och vill vara det självklara lokala valet och företagspartnern i Skaraborg.

Ett urval av vad LearningWell SW i Mariestad arbetar med

• Elschemaritning och konstruktion, företrädesvis med ritverktyget Eplan.
• Programmering av PLC:er och HMI:er, företrädesvis Siemens, men även andra fabrikat.
• Vi har även god kunskap om motordrifter, servon och frekvensomriktare.
• Arbetet innefattar även maskinsäkerhet, även där har vi goda kunskaper.
• Vi arbetar också mycket med ombyggnation/uppgraderingar/retrofit av befintliga maskiner.
• Konceptframtagning.
• Specialmaskiner, hanteringsutrustning.
• El/styrskåp byggnation till egna projekt och på beställning.