Glädjande trendbrott när fler kvinnor blir systemutvecklare

LEARNINGWELL 2023-04-11
Fler och fler kvinnor söker till Yrkeshögskolornas it-utbildningar visar färsk statistik från SCB. Trenden är den samma på Campus Nyköpings .NET-utbildning som startade 2021.

– Ett av våra mål var att öka antalet kvinnliga sökande till .NET-utbildningen fram till 2022, vilket glädjande nog också lyckades, säger Susanne Johansson, agil coach och projektledare på LearningWell som sitter med i .NET-utbildningens ledningsgrupp.

LearningWell har varit högst delaktig i utbildningens innehåll och aktiva i arbetet med att få en yrkesutbildning inom systemutveckling till Nyköping, tillsammans med företrädare för Nyköpings näringsliv och andra it-företag i Nyköping.

Nu har Statistiska centralbyrån (SCB) presenterat siffror som bekräftar att intresset för data/it-utbildning bland kvinnor ökar. På åtta år har antalet kvinnliga sökande ökat stadigt. Och de senaste siffrorna, som avser sökande 2022, visar att en tredjedel av de behöriga sökande till yrkeshögskolans data/it-utbildningar var kvinnor. Bara det senaste året har antalet behöriga sökande kvinnor ökat med 17 procent – vilket även återspeglas på YH i Nyköping.

– Det är ett bra steg på väg, även om det är långt kvar tills vi är 50/50 i branschen. Men vi försöker stötta och vara delaktiga i olika it-utbildningar på alla orter där vi är verksamma, fortsätter Susanne Johansson.

Susanne Johansson, agil coach och projektledare på LearningWell.

Tech-branschen i Sverige lider av kompetensbrist och enligt branschorganisationen Tech Sverige behöver branschen rekrytera 70 000 personer närmaste året. Kvinnorna är därför en förutsättning för techsektorns tillväxt, enligt Myndigheten för yrkeshögskolan.
– Branschen behöver locka fler kvinnliga studerande till yrkeshögskolans data/it-utbildningar, skriver Myndigheten för yrkeshögskolan i ett pressmeddelande, där också myndighetens analytiker Jessica Sjönell uttalar sig:  

– Arbetet för att bryta könsbundna val handlar delvis om mänskliga rättigheter, men det handlar också om att utbildningarna ska bidra till att skapa en bredare rekryteringsbas för arbetslivet.  

LÄS MER >> "Tjejerna som satsar på en it-karriär: "Nördstämpeln är borta"

Foto: Unsplash.com/@parapol