Nominerade till Global Consultant of the Year

Business Continuity Institute (BCI) i London har nominerat Stefan Gustafsson på LearningWell till utmärkelsen Global Consultant 2012 för hans banbrytande utveckling inom området Business Continuity.

Motiveringen lyder: ”Genom att länka riskhantering, incidenthantering och krishantering till en och samma process – och länka dem vidare till företagens affärsplanering mot de strategiska målen – har Stefan starkt bidragit till en effektivare och mer resurssnål process som ger ett unikt helhetsperspektiv på risker och affärsmöjligheter.”

BCI är en världsomspännande organisation för att utveckla Business Continuity, alltså organisationers motståndskraft mot störningar, risker, incidenter och kriser.