Uppdraget: Att halvera revisionstiden för Oskarshamn

Med traditionella installationsmetoder hade den planerade revisionen av kärnkraftverket i Oskarshamn tagit uppåt fem månader. Det var ett stort problem eftersom produktionsbortfallet skulle räknas i mångmiljonklassen. Lösningen blev att ta fram ett banbrytande arbetssätt som mer än halverade avställningstiden.

Under 2014 genomförde Oskarshamns kärnkraftverk en mycket omfattande revision av den tredje reaktorn. Bland delmomenten fanns Milk, det absolut största delprojektet.

Inom Milk skulle bland annat 1 600 kablar i reaktorinneslutningen bytas ut. Dessutom skulle alla kabelgenomföringar, alltså där kablar går genom reaktorinneslutningens väggar, uppgraderas med nya moduler och ett nytt övervakningssystem för läckage installeras. I reaktorbyggnaden skulle också 400 komponenter och kopplingslådor bytas ut och allt elektriskt och mekaniskt inspekteras.

”Det här var ett komplext arbete av flera anledningar”, säger Claes-Göran Wörmke på OKG som var projektledare för renoveringen. ”Vi skulle ha 300 personer som arbetade på en begränsad yta i reaktorinneslutningen. Sedan ville vi även minska arbetstiden med hälften jämfört med en konventionell installation. Och när varje dygns försening innebär stora kostnader får ingenting gå fel.”

Ett omöjligt projekt

Claes-Göran Wörmke säger att det de gjorde ansågs vara omöjligt. Det fanns experter som sa att det inte gick att göra en revision så snabbt och samtidigt säkerställa arbetsmiljön och reaktorsäkerheten.

”Men det gick utmärkt. En betydande del av framgångsfaktorn var att LearningWell hjälpte oss ta fram ett nytt logistiksystem där allt arbete och material bröts ner i småbatcher. Det gjorde att vi kunde tänka på ett helt nytt sätt kring detaljplanering, legotillverkning och slutligen montage.”

Göran Larsson var ansvarig projektledare och agil coach på LearningWell. Han minns projektet som ett roligt stresstest som tydligt visade nyttan som agila projekt kan ge.

”Rakt igenom projektet låg systemutvecklingen bara ett steg före vad användarna behövde. Det finns enormt mycket tid att tjäna på att jobba så här. Vi kunde bygga funktionerna vi pratade om och låta användarna testa dem direkt, och sedan göra snabba justeringar utefter den feedback vi fick.”

Säkerheten den största vinsten

Claes-Göran Wörmke säger att det alltid sker någon form av olycka eller tillbud när hundratals personer hela tiden ska gå in och ut ur reaktorinneslutningen. Det unika den här gången var att OKG klarade sig utan allvarliga problem.

”Den här gången hade personalen med sig läsplattor istället för pärmar när de jobbade inne i reaktorinneslutningen. Om en ritning saknades eller om de behövde ytterligare hjälp med monteringen kunde de ha direktkontakt med supportpersonalen utanför som löste uppkomna problem åt dem. Det gjorde att vi slapp det omständliga springet fram och tillbaka, vilket i sin tur sparade tid och gjorde att vi kunde undvika tillbud.”

Claes-Göran tillägger att arbetssättet även minskade den stråldos som personalen utsätts för eftersom de var inne i reaktorinneslutningen en betydligt kortare tid än vanligt.

I slutet av juni 2014 skickade OKG in slutrapporten till Strålsäkerhetsmyndigheten. Då satt all elektronik och alla nya kablar på plats. Revisionen hade inte bara följt tidplanen och undvikit tillbud. De hade faktiskt lyckats genomföra den på bara 62 dagar, vilket gav enorma besparingar jämfört med den ursprungliga planen.

”Vi har fått erkännanden och mycket beröm för hur vi genomförde projektet”, säger Claes-Göran Wörmke. ”Ett tydligt bevis på hur bra projektet gick är att jag har haft flera diskussioner med Sveriges övriga kärnkraftverk. När de nu står inför att göra sina egna Milk-projekt vill de veta mer om hur vi kunde göra det som alla ansåg vara omöjligt.”