Insiktsfullt om AI i systemutvecklarens vardag

NYKÖPING 2023-06-28
Hur kan AI användas i det dagliga arbetet och vems riktlinjer ska i så fall gälla – kundens eller företagets? I samband med årets sommarfest arrangerades en Motorväg vars AI-tema ledde till viktiga och insiktsfulla diskussioner.

De flesta av LearningWells systemutvecklare använder då och då någon form av publik AI, framförallt för att testa hur väl AI-tjänster som ChatGPT 4 klarar av att lösa en kod-uppgift. Men hur ska säkerhetsklassade företag egentligen hantera AI i det dagliga arbetet, i de fall där AI inte redan är inkluderad som en del i ett projekt?

Årets sista Motorväg innan sommarsemestrarna, hölls på Blå hallen i Kiladalens GK. Redan klockan 09:00 visade termometern 26 grader men gruppdeltagarna lyckades trots värmen komma fram till konkreta resultat i den första delen av dagens workshop som handlade om problemlösning med hjälp av AI. Övningarna var uppskattade och funkade bra som uppvärmning inför dagens stora Motorvägs-utmaning.  
Andra delen handlade nämligen om hur vi ska komma igång med AI i det dagliga arbetet, och workshop-ledarna krävde konkreta actions i kategorierna "just nu", "inom ett år" och "i framtiden".

Övningsuppgifterna handlade om allt från teamproduktivitet och generaliserad kod, till att få ChatGPT 4 att föreslå en algoritm och en implementation som detekterar loopar i en datastruktur. 

Den allmänna uppfattningen var att det är problematiskt att använda publika AI-tjänster, då det kräver att man delar med sig information av tredje part. Något som i sin tur kräver en väl genomarbetade och förankrad AI-policy. Samtidigt finns det redan flera projekt där AI redan är en del av projektet eller en automatiserad process. Vi kan därför bli bättre på avsätta tid för kunskapsdelning i våra team internt. Flera konkreta förslag på andra tillämpningar sattes också ned på pränt under eftermiddagen. Dagen avlutades på sedvanligt vis med god mat, lekar och mycket snack.

FAKTA: Upplägget för en motorvägsträff

Motorvägar har inget med snabba bilar att göra, utan är vårt sätt att jobba med företagskultur, värderingar och utveckling.
LearningWell är ett ”bottom-up-företag” och genom att låta medarbetare processleda våra Motorvägsträffar och ta fram svaren på viktiga frågor har vi genom åren utvecklat en anda där alla anställda har möjlighet att påverka företagets utveckling.
I korthet får motorvägsgruppen ett uppdrag från ledningsgruppen. Det kan handla om ett önskemål att gruppen ska behandla ett visst ämne eller försöka ta fram svaren på ett antal frågeställningar. Från den punkten är det motorvägsgruppen som äger frågan.

LÄS OCKSÅ >> 2003 – 2023 – 20 år att känna stolthet över

Hasse Jakobsson gick all in i femkapen, ett kul avbrott under Motorvägsdagen.