Lyckad integration i Ringhals 3-simulatorn

Efter drygt 4 månader på plats i Ringhals överlämnas nu simulatorn till linjeverksamheten för kursframtagning och kursgenomförande. LearningWell har som en central deltagare i projektet sett till att R3-simulatorn fått uppgraderade modeller på både primär- och sekundärsidan integrerade och uttestade.

Arbetet har bedrivits i fullskalesimulatorn i Videbergsborg vid Ringhals sedan 30 juli 2006.. Nästa fas i projektet blir att lägga in modeller för uppgradering av styrsystem för 113,5 procent effektdrift.