Julgåva till Plan Sverige

Sedan många år delar vi inte ut julklappar till våra kunder. Istället ger vi julgåvor till människor som är i större behov. I år stöttar vi organisationen Plan som arbetar för barns rättigheter över hela världen.

Plan International Sverige är en del av den globala barnrättsorganisationen Plan International med verksamhet i 75 länder. De arbetar på uppdrag av barn för att stärka deras rättigheter och säkerställa att flickors lika villkor respekteras. Organisationen är politiskt och religiöst oberoende och arbetet utgår från FN:s barnkonvention.

Plan International fokuserar särskilt på åtta tematiska områden: hälsosam start i livet; sexuell och reproduktiv hälsa; utbildning‚ vatten och sanitet; ekonomisk säkerhet; skydd mot våld, sexuellt utnyttjande, exploatering och försummelse; att delta som medborgare samt skydd och hjälp i katastrofer.

Vill du också stärka barns rättigheter?

Julgåva till Plan international

Läs mer om Plan Sverige och skänk gärna en gåva på plansverige.org. Organisationen har ett 90-konto, vilket är en kvalitetsstämpel för seriösa insamlingsorganisationer.