SW-kickoff tillsammans på distans

Hur skapar vi en trivsam arbetsplats? Vad vill vi bli bättre på? Och går det över huvud taget att ha en gemensam kickoff via Teams? För att svara på detta träffades LearningWell-kontoren i Karlstad och Helsingborg, som numera ingår i LearningWell SW, i slutet av oktober för en pandemianpassad kickoff. Under rubriken Get together deltog samtliga medarbetare i digitala diskussioner kring företagets väg framåt.

LearningWell-koncernen består idag av två dotterbolag. LearningWell East har funnits med sedan starten 2003. LearningWell SW däremot bildades så sent som i våras, när dotterbolagen i Karlstad och Helsingborg slogs ihop.

Kontoren i Karlstad och Helsingborg finns kvar, men numera som ett starkt bolag – som ska bli ännu starkare framöver. För även om det är nästan 50 mil mellan Karlstad och Helsingborg är ambitionen att bygga LearningWell SW med tighta samarbeten över kontorsgränserna.

I slutet av oktober träffades därför samtliga kollegor från Karlstad och Helsingborg för en gemensam kickoff. Denna gång uppdelade på de två kontoren, i ett pandemianpassat format med digitala hjälpmedel.

Diskussioner där alla är med

Vi pratar ofta om vår platta organisation och att det faktiskt är kollegorna som är med och bestämmer hur vi gör saker. Precis det var också syftet med kick-offen. Att låta samtliga kollegor ge sin syn på viktiga strategiska och operativa frågor i bolaget.

Hur skapar vi lönsamma affärer tillsammans med våra kunder?

Vilka delar i bolaget bör vi stärka upp? Är det några kompetenser vi saknar?

Hur skapar vi på bästa sätt en arbetsplats som är aktiv och trivsam?

I fokus stod även TagWell, plattformen för automatiserad spårbarhet, som idag och framöver kommer vara en central del av bolagets erbjudande.

Kan man ha en AW via Teams?

Dagen avslutades med middag, dryck och häng på de två kontoren. Teams var på under hela kvällen och umgänget fortsatte ända fram till hemgång. Så trots det 50 mil långa avståendet mellan kontoren kändes allt nära. Det gjorde också att andra ”viktiga” samtalsämnen kunde få fritt spelrum. Vilka har egentligen det godaste kaffet, Löfbergs eller Zoega? Är skånska svårare att förstå än värmländska, eller tvärt om? Och vad ligger bakom Rögles strålande form i SHL?

En milstolpe som gav bra magkänsla

Enligt Tord Larsson-Steen, vd LearningWell SW, gav dagen en härlig magkänsla. Verksamhets- och TagWell-diskussionerna ledde till bra och konkreta punkter att bygga vidare på. Dessutom var det första gången det nya bolaget umgicks tillsammans över kontorsgränserna på det här sättet - en milstolpe bara det.

”Självklart hade jag önskat att vi alla kunde träffas som vanligt. Samtidigt ser jag det som en fördel att vi har två starka kontor i olika delar av landet. Speciellt nu när vi fått sätta gemensamma riktlinjer att fortsätta jobba efter tillsammans", sammanfattar Tord dagen.