Komplex integration i drift

Komplex integration i drift

LearningWell har på uppdrag av Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU AB) levererat en kommunikationsbrygga mellan ABB System 800xA och en fullskalig kärnkraftssimulator.

Bryggan hanterar i realtid stora mängder data som översätts mellan OPCDA och ett format som passar kärnkraftssimulatorn. Tekniken kommer att återanvändas vid ytterligare en simulatoruppgradering. Då är det även skillnader mellan olika operativsystem (Windows / Unix) som ska överbryggas.