Koncernchefen blickar framåt: ”2023 blir ett speciellt år för oss”

LEARNINGWELL 2022-12-29
Trots rådande världsläge har 2022 varit ett mycket bra år för LearningWell AB med god lönsamhet och flera affärsmässiga höjdpunkter, summerar bolagets koncernchef Claes-Erik Frölund. ”Våra fortsatta framgångar beror helt på hög kompetens och engagemang hos våra medarbetare.”

Claes-Erik Frölund är något av en doldis för vissa av LearningWells medarbetare. Som koncernchef för LearningWell Holding AB är han inte involverad i den dagliga verksamheten, men är i allra högsta grad delaktig i beslut som rör företagets framtid. Och han har självklart koll på de drygt 50 medarbetarna som arbetar i bolagets två dotterbolag LearningWell East i Nyköping och LearningWell South West med kontor i Helsingborg och Mariestad. Claes-Erik var även med och startade LearningWell år 2003 och ser därför särskilt fram mot jubileumsåret 2023. Dessutom är han ”pappa” till det lite udda it-företagsnamnet. LÄS MER >>

Hur skulle du sammanfatta 2022?

– Ett mörkt år för den fredliga utvecklingen i världen med ett fullständigt vansinnigt angreppskrig i Europa. Och även om den demokratiska delen av världen har visat sig oväntat enig mot dessa mörka krafter så påminns vi om att demokratin och friheten inte får tas för självklar. I skuggan av detta så känns det nästan futtigt att prata om att LearningWell har haft ett bra år men så är det ju också.  Våra fortsatta framgångar beror helt på den mycket höga kompetensen och engagemanget hos våra medarbetare. Tack vare det har vi kunnat satsa på hög kvalitet och därmed fått mycket nöjda kunder.

Hur bra har det gått?

– Det har gått bra. God lönsamhet på de flesta håll. Bland annat ett nytt stort projekt med Armasuisse. Under året har även vår svit inom omvärldsbevakning med SourceWell och TriWell börjat användas av olika myndigheter. Jag vill också särskilt lyfta automationsaffärerna bland flera.
I det stora hela händer det mycket positivt och vi har fått i gång en mängd aktiviteter för att för att förbättra samverkan mellan våra kontor. Samtidigt har vi tagit en del kostnader för omstruktureringar som stängningen av Karlstadkontoret.

Har bolaget påverkats världsläget med lågkonjunktur, krig, postpandemi och andra oroligheter?

– Någon lågkonjunktur har vi inte känt av ännu. Den lär komma under 2023 men hur det kommer att slå vet vi ju inte än. Vi har försökt att positionera oss för att drabbas så lite som möjligt och hoppas att vi har tänkt rätt. Postpandemin känner vi absolut av. Främst genom att den har påverkat oss alla psykologiskt på olika sätt. Hemarbete har visat sig passa vissa bra medan andra lidit av att inte ha den sociala samvaron på kontoren.
Men det känns bra att ansträngningarna för att få tillbaka den positiva sammanhållningen verkar ge frukt. Vi har haft flera kul aktiviteter tillsammans under året så läget känns betydligt mycket bättre nu än vid den här tiden förra året.

Och nu blickar vi framåt…

– Ja, 2023 blir ett speciellt år för oss då vi faktiskt fyller 20 år – tjugo år som för mig har gått rasande fort. Det känns inte särskilt länge sedan vi tog de första stapplande stegen med nio medarbetare i Nyköping. Det ska vi fira på olika sätt. Bland annat rivstartar vi med Öppet hus under våren på våra olika kontor. Flera andra festligheter är också inplanerade.
Sedan hoppas jag att vi kommer att få ett litet genombrott när det gäller rekrytering och att vi hittar flera nya medarbetare med samma kvaliteter som de vi har. På önskelistan står även ett par rejäla produktaffärer med vårt smarta verktyg TagWell samt kompetenshanteringssystemet StaffWell. Och gärna att vi kan etablera fungerande projekt med deltagare från flera kontor. Över allt detta naturligtvis ett slut på kriget i Ukraina och som visar Ryssland och den övriga världen att det faktiskt inte lönar sig att starta ett krig för egen vinning.

Söker du en ny utmaning?

Just nu har vi lediga jobb på alla våra kontor. Bland annat söker vi en erfaren systemutvecklare för medverkan i grön omställning .

FAKTA: LearningWell AB
LearningWell AB består av två dotterbolag. LW East i Nyköping och LW South West med kontor i Helsingborg och Mariestad. Här arbetar ett 50-tal utvecklare, ingenjörer och projektledare med bred kompetens inom it, automation, digitalisering och systemintegration