Kunskapsportalen ökar Region Östra Värmlands konkurrenskraft

LearningWell har utvecklat ny infrastruktur för utbildning och kompetensutveckling. Kunskapsportalen är ett samarbete mellan sex olika kommuner i region Östra Värmland. Via portalen kan boende i regionen snabbt finna och ansöka om utbildningar som erbjuds inom den kommunala vuxenutbildningen.

Syftet med projektet är att skapa ny infrastruktur för utbildning och kompetensutveckling. Här kan regionen mäta framtidens kompetensbehov och på så vis stärka företagens och den enskilda individens konkurrenskraft.