Låt whiteboarden vara navet i teamarbetet

I de flesta fall är den traditionella och högst manuella whiteboarden överlägsen jämfört med de digitala verktyg som finns för visualisering av ett agilt teams uppgifter. Genom att låta tavlan vara navet och centralt placerat i teamets absoluta närhet, kan ni uppnå ett stort mått av agilitet och ha stora möjligheter att driva ert team framåt i rätt riktning.

De två största fördelarna för en whiteboard jämfört med ett digitalt verktyg är framförallt flexibilitet och tillgänglighet.

Flexibilitet

Varje team, projekt eller uppgift är unik. Därför är är viktigt att teamet själva bestämmer hur de ska arbeta. De ska få utrymme att skapa och äga sin egen process. Whiteboarden flexibilitet stödjer detta genom att kunna ändras, modifieras och förbättras kontinuerligt. Med ett digitalt verktyg är det lätt att fastna i fällan att det är verktyget som bestämmer hur teamet får jobba.

Med en whiteboard kan också flera personer flytta och diskutera olika uppgifter samtidigt.

Tillgänglighet

Tillgängligheten är överlägsen med en whiteboard. Den är alltid tillgänglig för alla teammedlemmar och visar teamets status hela tiden. Det är lätt för teamet att snabbt ställa sig runt den fysiska och högst analoga tavlan och diskutera en uppgift, felrapport eller kanske hur man ska lösa nästa story. Allt behöver inte ske vid ett morgonmöte, utan direkt vid behov! Hur många gånger har vi inte suttit i möten där flera minuterar har gått åt att logga in på vårt ”agila” system och resterande mötestid gått åt att titta på hur Scrum Mastern flyttar runt tasks på en ibland oförståelig skärmbild?

Här är ett exempel på en ”levande” whiteboard för ett team som just nu jobbar lite ”Kanban-ish” med en släng av Scrum.

En levande whiteboard där vi jobbar kanban-ish med en släng av scrum.

Självklart kan det finnas tillfällen då digitala system är bra. Digitala system kan användas som komplement till whiteboardtavlan för de större uppgifterna såsom stories och epics. Vid distribuerade team där medlemmarna sitter i olika länder kan ett digitalt verktyg vara nästan nödvändigt.

Har ni någon gång sagt: ”Vi kan inte göra sådär, för vårt verktyg stödjer inte det” så kan ni nog se det som en indikation på att ni borde använda en whiteboard istället.