LearningWell fick ramavtal med Nordic MedTest

Nordic MedTest, som är en verksamhet inom Landstinget i Värmland, har genomfört en upphandling avseende tjänster inom Test och Testledning, en upphandling som LearningWell vann i hård konkurrens.

Det som gjorde segern särskilt rolig var att upphandlingen till stor del baserades på kvalitet och kompetens och inte enbart på ett lågt pris. Något som gynnade LearningWell som länge kämpat för betydelsen av hög kompetens och hög kvalitet inom IT-konsultbranschen.

Tidigare erhöll LearningWell även ett ramavtal med Landstinget i Värmland avseende systemutvecklingstjänster.

Om Nordic MedTest

Nordic MedTest är ett leverantörsoberoende och öppet testcenter där vårdgivare (landsting, kommuner och privata aktörer) i samverkan med IT-leverantörer kan utveckla, testa och på ett säkert sätt införa nya och innovativa IT-tjänster i vården