Learningwell levererar konsulttjänster till Astra Zeneca

Projektet inom vilket uppdraget utförs ska leverera systemstöd till ett antal verksamhetsprocesser inom forskningsdisciplinen Metabonomics. Det är framförallt våra erfarenhet inom RUP, J2EE, weblogic och Oracle db i kombination, som väckte Astra Zeneca intresse. Uppdraget sker i samarbete med en av våra partners, Elan-IT.