Mångmiljonorder från Schweiziska försvarsmakten

LearningWell har fått en mångmiljonorder från den schweiziska försvarsmakten. Ordern avser utveckling av ett skräddarsytt it-system för underrättelseverksamhet mot öppna källor, Open Source Intelligence. Systemet kommer att användas för att inhämta och analysera stora mängder öppen information från internet, nyhetsmedier, radio och televison samt sociala medier.

Ordersumman är inte offentlig men uppgår till mångmiljonbelopp och är den hittills största för LearningWell-koncernen. Ordern har redan lett till ett antal nyrekryteringar och fler kommer att bli aktuella. Genom denna order har LearningWell definitivt placerat sig på kartan över etablerade leverantörer av kvalificerade skräddarsydda intelligencesystem på den internationella marknaden.

Vi ser ordern som ett starkt bevis på vår förmåga att ta till oss kundernas krav, förstå deras processer och att i tid leverera systemlösningar som uppfyller kundens förväntningar.

”Vår utvecklingsprocess för skräddarsydda lösningar har sedan 2008 gett oss möjlighet att leverera flera omfattande systemlösningar till mycket nöjda kunder”, säger Peter Karlsson, vd på LearningWell.

It-systemet bygger på LearningWells systemkoncept Birigo, med Silobreakers Enterprice Server som en viktig byggsten. Konceptet har sedan tidigare legat till grund för en systemleverans till svenska försvarsmakten.

Förutom funktioner för insamling och lagring av data innehåller systemet avancerade funktioner och algoritmer för översättning från ett stort antal språk, transkribering från tal till text och en så kallad triagefunktion. Triagedelen, som är en helt nyutvecklad funktion, består av verktyg för att sortera och snabbskumma igenom hundratals inkommande dokument per minut dygnet runt. Kraven är mycket höga avseende snabbhet, enkelhet och effektivitet.