LearningWell utvecklar MP-system åt SSAB

LearningWell utvecklar MP-system åt SSAB

LearningWell är med och ny- och vidareutvecklar ett material- och produktionsstyrningssystem åt SSAB. Systemets huvudsakliga uppgift är att utifrån aktuell orderstock utnyttja material och resurser på effektivaste sätt.

Avancerade optimeringsmodeller ser till att spillkostnader hålls på ett minimum och att materialflödet anpassas till ugnar, valsverk och kapmaskiner. Systemet varit i drift under ett par år och vi gör löpande finjusteringar för att ytterligare öka effektiviteten i SSAB:s valsverk.