Bilder från motorvägsträffen i Karlstad

LearningWell jobbar sedan flera år tillbaka med ett koncept vi kallar motorvägsträffar. Tillfällen då hela kontoret samlas för en heldag tillsammans med syfte att öka samhörigheten och förstärka vi-känslan. I mars var det dags för motorvägsträff i Karlstad, då det diskuterades medarbetarstyrd verksamhetsutveckling och byggdes drömkontor.

Vill du veta mer om vad exakt en motorvägsträff är och hur den fungerar så har vi tidigare skrivit om hur vi utvecklar vår kultur.

Kort sammanfattat är motorvägsträffarna ett tillfälle för anställda att samlas och diskutera företagsfrågor som annars kommer i skymundan för det dagliga arbetet. Vi kallar det medarbetarstyrd verksamhetsutveckling. Exakt hur det går till och vilka ämnen som diskuteras varierar, men träffarna sker allt som oftast under en heldag i originella miljöer.

Förhoppningen med motorvägsträffarna är att öka samhörigheten och förstärka vi-känslan genom att göra saker tillsammans där alla får vara med och styra företagets riktning.

En summering i bilder

Bilderna nedan är från Karlstad-kontorets senaste motorvägsträff. Dagen leddes av Ola Öjert och Susanne Johansson från LearningWells motorvägsgrupp.

Först på agendan stod: Vad betyder motorvägsträffar för oss? Deltagarna delades in i grupper, och diskuterade utifrån frågeställningen olika sätt att förbättra vardagen på LearningWell med hjälp av motorvägsträffar.

Susanne Johansson och Ola Öjert förklarar första övningen
Susanne Johansson och Ola Öjert förklarar första övningen
Under förmiddagen hanns det även med en annorlunda personalaktivitet i Quezzles kluriga temarum.
Under förmiddagen hanns det även med en annorlunda personalaktivitet i Quezzles kluriga temarum.

Bygga drömkontoret med lego

Efter lunch fick grupperna i uppgift att bygga sina drömkontor med Lego. Kreativiteten flödade och flera intressanta idéer väcktes. Byggandet följdes av en vernissage, där grupperna presenterade drömkontoren för varandra.

Legobyggandet i full gång
Legobyggandet i full gång
En AI-robotbartender var en av många kreativa idéer
En AI-robotbartender var en av många kreativa idéer
När kontoren var färdigbyggda presenterade grupperna sina idéer för varandra
När kontoren var färdigbyggda presenterade grupperna sina idéer för varandra

Sammanfattningsvis en mycket givande dag, både för deltagande kollegor och Ola och Susanne från motorvägsgruppen.

”Den här motorvägsträffen var lite av en återstart för kontoret i Karlstad och med tanke på engagemanget, kreativiteten och inställningen var känslan mycket positiv vid dagens slut. Vi tror mycket på det här upplägget, och det är viktigt att alla anställda känner sig involverade i att bidra till verksamhetens utveckling”, summerar Ola.

Martin Pring jobbar som utvecklare på Learning Wells Karlstad-kontor, och för honom var det första gången på en motorvägsträff. Han ser positivt på den här typen av initiativ.

”Det blir ett trevligt avbrott i det dagliga arbetet. Trots att vi tillhör samma kontor jobbar alla på olika håll, så är det bra att vi ses lite då och då. Det gör att lagkänslan växer, samtidigt som det är ett bra tillfälle att diskutera idéer kring hur vi gör affärer. Många bra tankar som annars aldrig hade bubblat upp till ytan.”