Myndighetskrav uppfylls och uppföljningsbehov säkras

Högt ställda myndighetskrav på möjligheter till uppföljning av utbildning, träning och återträning inom kärnkraftindustrin innebär specifika anpassningar av system för leverans och uppföljning av utbildning.

Organisationen Kärnkraft Säkerhet och Utbildning (KSU AB) har valt Plateaus LMS (Learning Management System) som plattform. LearningWell har genom verksamhetskunskap och teknisk förmåga fått uppdraget att anpassa och vidareutveckla samt integrera funktionalitet som gör det möjligt att möta de unika kraven.