.NET-partner till SSAB

LearningWells uppdrag mot SSAB handlar om att hjälpa dem att utveckla systemlösningar, inom bland annat automation och mer övergripande systemlösningar på affärssidan. Nu har vi även blivit utsedda till .NET-partner.

Johan Sivervik är it-ansvarig på SSAB i Oxelösund. Han ansvarar för övergripande system för styrning och övervakning av produktionsprocesserna kring planering, kontroll, valsverk och stålverk.

Han berättar att anställda har hand om delar av systemutvecklingen i .NET-miljön på den administrativa sidan. ”Samtidigt behöver vi alltid ny kunskap och inspiration utifrån. Det är den biten som LearningWell nu får ett större ansvar för. De kommer att hjälpa oss med kunskapsöverföringen och se till att vi hela tiden har den tekniska kunskap vi behöver.”

Rörligheten och tillgången till ny kompetens och nya konsulter är en av fördelarna som Johan Sivervik ser med att ha LearningWell som .NET-partner. En annan fördel är att SSAB nu säkrar upp att kompetensen även finns fysiskt nära anläggningen.

”Vi tror på att låta konsulterna komma närmare oss. Att de blir lika delaktiga och insyltade som vi anställda är. Om vi tar bort mycket av skillnaden mellan hur våra egna och de externa utvecklarna jobbar får vi ett betydligt större värde. Dessutom är det en fördel att de också bor nära där vi finns.”

Köpa mer än bara timmar

Johan Sivervik nämner att SSAB och LearningWell sedan tidigare arbetar tillsammans för att införa agila arbetsmetoder. Att arbeta med korta leveranser, få fram saker snabbt och hela tiden utvärdera de små förändringarna. Att våga göra fel i liten skala för att skapa större nytta och resultat i slutänden.

”Vi vill alltid köpa något mer än bara timmar”, säger Johan Sivervik. ”Vi behöver människor som är med och påverkar, vilket samarbetet kring de agila arbetsmetoderna är ett bevis på. Och nu arbetar vi med att införa teambaserade leveranser och kunskapsöverföring mellan människorna för att minimera sårbarhet och osäkerhet.”

Peter Karlsson, vd för LearningWell i Nyköping, säger att de i samarbetet med SSAB har behövt gå långt utanför vad de flesta förknippar med ett it-bolag.

”För att lyckas med uppdragen har vi behövt lära oss tillverkningsprocesserna hos SSAB. Från det att kolbåten anländer hamnen tills dess att den färdiga plåten lämnar anläggningen.”

Han berömmer SSAB för deras mod.

”Ett agilt tankesätt skapar en helt annan öppenhet och trovärdighet i projekten, och gör att vi kan garantera att användarna i slutänden får det de verkligen behöver. Men det ställer också höga krav på kunden. De måste våga förändra hur de tänker, jobbar och i vissa fall är organiserade. Här syns det tydligt att SSAB är villiga att göra det och ta ledningen. Det gör att vi lättare kan sätta in rätt kompetens och planera för eventuella byten eller utökningar av teamen.”

SSAB är en världsledande producent av bland annat avancerat höghållfast och seghärdat stål. Koncernens årliga produktionskapacitet i Sverige, Finland och USA är 8,8 miljoner ton stål.