LearningWell lanserar nytt affärsområde inom automation

LearningWells nya affärsområde riktar sig mot industrin och dess starkt växande behov av automation, digitalisering och systemintegration. Med stark synergi mellan systemkompetens och automation ser vi fram emot att kunna erbjuda de lösningar som framtidens industri kräver.

Med det nya affärsområdet täcker vi nu affärsutveckling, verksamhetsutveckling, systemutveckling, test och kvalitét, och automation. Tack vare vår samlade kompetens kan vi erbjuda de lösningar med krav på integration som framtidens industri kräver. Där ingår både konsultinsatser och helhetsåtaganden samt ett starkt stöd för eftermarknaden i form av support och service.

Digitala tvillingar - säkrare leveranser och effektivare support

Morgondagen kommer ställa högre krav på tillgänglighet och fortsatt digitalisering av olika produktionssystem. Det ökar behovet av simulering med så kallade digitala tvillingar som minimerar stillestånd inom produktionen. De stora vinsterna med att använda en digital tvilling är att kunna minimera drifttagningstider för nya anläggningar, minimera stopptider vid underhållsinsatser och minska risken för produktionsstörningar under pågående produktion. Digitala tvillingar bidrar med andra ord till säkrare leveranser och effektivare support, samtidigt som det möjliggör stora kostnadsbesparingar.

Att arbeta med och utveckla digitala tvillingar kräver en betydligt bredare kompetens än vad traditionella automationsleverantörer ofta har. På LearningWell har vi lång erfarenhet av sådana simuleringar, då vi jobbat med detta ända sedan starten 2003.

Vad är digitala tvillingar?

  • Digitala tvillingar innebär att man utvecklar en virtuell kopia av en produktionsprocess. Den digitala kopian uppför sig närpå exakt som den verkliga processen. Det gör att man kan provköra nya system utan att störa den verkliga processen och produktionen. Detta sätt att testa och säkerställa systemens kvalitén har länge använts inom till exempel kärnkraftsindustrin.

Växande efterfrågan inom industriell it

LearningWells långa erfarenhet av förvaltning och support av it-system ger oss möjlighet att tillgodose den support som efterfrågas mer och mer även inom industriell it. Vi har sedan lång tid tillbaka arbetat med team som omfattar affärs- och verksamhetskunnande, samt it-system för material-, affärs- och produktionsstyrning.

”Tills nästa år siktar vi på att vara 10-15 kompetenta medarbetare inom det här affärsområdet”, säger Tord Larsson-Steen, vd på LearningWell SW. ”Det känns väldigt spännande att få ta LearningWells redan breda och djupa kompetens vidare in i automationsvärlden.”

Är det dig vi söker?

För att kunna möta efterfrågan även framöver söker vi redan nu medarbetare med kompetens inom PLC-programmering och konstruktion. Vi söker speciellt dig som är duktig på automationslösningar inom Siemensfamiljen. Vi har idag verksamhet i Helsingborg, Karlstad och Nyköping. Kontakta Katarina Brunsson (katarina.brunsson@learningwell.se) om du är intresserad av att vara med och bygga framtidens automation.

Systemintegration som skapar affärsnytta

  • Inom automation handlar integration ofta om att skapa en kommunikationslänk mellan styrsystem och överordnade system. För att en integration ska generera faktiskt affärsnytta krävs dock djup förståelse för produktionsprocesser och it.


  • Exempel på komplikationer som kan tänkas dyka upp är funktioner som måste flyttas mellan system på olika nivåer och signaler från processen som - för snabbare återkoppling och beslut - måste göras direkt tillgängliga för affärssystemen. Idag blir därför fler leverantörer ofta inblandade - något som lätt skapar otydlighet i ansvar och slutresultat.


  • Genom att anlita LearningWell får du tillgång till stora delar av den omfattande kompetens som krävs av en leverantör.

____

Bild: Siemens.com