Nytt samarbete för kundens bästa

I början av maj 2020 gick LearningWell-företagen i Karlstad och Helsingborg ihop och bildade LearningWell SW. Målet är att bli bäst på att lyssna till människor och förstå vad de egentligen behöver. Nu inleds ett samarbete med 2c8, vars visualiseringsverktyg ger företaget en helhetsbild över kundernas komplexa processer.

2c8 hjälper företag visualisera, utveckla och effektivisera sina verksamheter. Det gör de genom att erbjuda visualiseringsverktyget 2c8 Apps, där LearningWell SW är en av användarna.

"Vi använder verktyget för att kartlägga våra kunders processer", säger Tord Larsson-Steen, vd LearningWell SW. "Tillsammans med kunden ser vi sedan till att flödet stämmer och att vi förstår varandra. På så sätt kan vi kan bygga system som är anpassade på riktigt."

Tord menar att man genom att "mäta två gånger och såga en gång" försäkrar sig oss om att det går att leverera någonting bra. Han poängterar också att det inte handlar om en förstudie. Metoden liknar mer en workshop.

"Vi kartlägger processerna tillsammans med kunden. Om de sedan inte vill gå vidare är det fine. Men då har de i alla fall fått en klarare bild över sin verksamhet."

Med det nya partnerskapet vill LearningWell bli ännu bättre på att förstå sina kunders verklighet och tillsammans skapa ett gemensamt mervärde. Dessutom hoppas man att samarbeten med andra produktbolag ska göra att fler får upp ögonen för LearningWells produkter och tjänster.

Om 2c8

2c8 grundades 2006 och har sitt huvudkontor i Karlstad. Företaget äger och utvecklar visualiseringsverktyget 2c8 Apps. Med 2c8 Apps får du en tydlig överblick över processflöden, organisationsscheman och andra modeller. Du kan läsa mer om 2c8 och deras produkter här.