Öppet brev till Magdalena Andersson

Utformningen av det svenska permitteringssystemet har gjort att konsultbranschen hamnat i kläm. I ett öppet brev till finansminister Magdalena Andersson ställer sig därför styrelsen i Nyköpings IT-kluster, där bland annat LearningWell ingår, bakom samtliga förslag i Lars Stugemos och Per Wallentins debattartikel från Di Debatt.

Dagens extraordinära situation sätter samhällets uppfinnelserikedom, rättvisa och ledarskap på prov. Statens olika åtgärdspaket för att rädda både börsbolag och lokala småföretag är en direkt produkt av detta. Men trots att näringslivet står inför en gemensam motståndare finns det tyvärr ingen one-size-fits-all-lösning som passar alla. Medan utformningen av dagens permitteringssystem varit livsviktig för många företag har den kunskapsintensiva tjänstesektorn hamnat i kläm.

Just detta diskuteras i debattartikeln Konsulter hamnar mellan stolarna från Di Debatt. Artikeln innehåller även flera förbättringsförslag som Nyköpings IT-kluster valt att ställa sig bakom med ett öppet brev till Sveriges finansminister Magdalena Andersson.

Hela brevet går att läsa på Nyköpings IT-klusters hemsida.