LearningWell ny ordförande i europeiskt rfid-projekt

LearningWell ny ordförande i europeiskt rfid-projekt

Vid General Assembly i Frankfurt valdes nyligen LearningWells Gunnar Ivansson som ordförande för Race Network Rfid. Ett EU-projekt för att stödja och främja utvecklingen av rfid i Europa. För närvarande finns 19 länder representerade i det treåriga projektet.

”Det är naturligtvis en ära att få leda EU:s prioriterade rfid-projekt under de kommande tolv månaderna”, säger Gunnar Ivansson. ”Syftet med projektet är att öka förståelsen och stimulera användningen av rfid som ett starkt konkurrensmedel för hela Europa. Vi kommer att bygga ett helt nytt nätverk över hela Europa med en öppen attityd om informationsspridning och erfarenhetsutbyte.”

Totalt finns nio arbetsgrupper som tillsammans bildar ett Management Board för den överordnade samordningen och styrningen. Arbetsgrupperna hanterar allt ifrån integritetsfrågor, regeringskontakter, informationsspridning till små och medelstora företag.

Gunnar Ivansson sitter även med i Rfid Nordics styrelse men arbetar till vardags som seniorkonsult för LearningWell i Stockholm. Han anses vara en av Sveriges landets ledande rfid-experter.