Vi pratade programmering på högstadieskola

Årskurs 9 på Nyköpings högstadium står inför att göra sina gymnasieval. Företag bjuds in för att berätta vad de gör och vilka utbildningsvägar man kan ta om man är intresserad av ett yrke. LearningWell blev tillfrågade och tackade självklart ja till att berätta vad vi som systemutvecklare gör.

Vi såg möjligheten att hjälpa ungdomar med deras gymnasieval och kanske rent av väcka intresset för programmering hos några.

Att gå i årskurs 9 och välja sin eventuella jobbkarriär för framtiden är inte lätt. På det här viset kan eleverna få en större inblick i hur olika yrkesroller fungerar och vad man faktiskt gör på en arbetsdag.

Målet för oss var att ge eleverna en inblick i vad programmering är och hur en systemutvecklare arbetar, samt att påvisa hur mycket runt omkring oss i dagens samhälle som är programmerat i någon slags form.

Eleverna fick chansen att ställa frågar samt se hur kod ser ut, genom att föreläsningen bestod av lättare live kodning av en hemsida med bland annat HTML, CSS & Javascript.

Eleverna fick höra om Mikaels väg till yrket och exempel på vilka olika utbildningsvägar det finns.