Ramavtal med Försvarets Materielverk

LearningWell har glädjen att meddela att vi genom ett konsortium med Syntell fått ramavtal med Försvarets Materielverk (FMV) angående förmågeanalys. Avtalet ger LearningWell möjlighet att bidra med sin unikt höga kompetens inom Försvarsområdet och vara till gagn för det svenska försvaret.