Ramavtal med Regeringskansliet

LearningWell har fått det glädjande beskedet att vi genom ett konsortium med Syntell har fått ramavtal med Regeringskansliet. Med avtalet kommer vi att bidra med effektivisering och verksamhetsutveckling inom Regeringskansliet, departementen och de svenska myndigheterna.

Avtalet omfattar kartläggningar, analys, utvärderingar och strategisk rådgivning inom it och telecomområdet. Det innebär även att ge råd om hur offentlig verksamhet kan förbättras med hjälp av it till exempel inom organisationer, verksamhetsprocesser, effektiviseringar, styrning av myndigheter, förhandlingar och lagstiftningsprocesser.