Ramavtal med SMHI

Vi förstärker vår position som leverantör av kvalificerade konsulttjänster efter att ha tecknat ett ramavtal med SMHI. Avtalet avser konsulter inom ledande roller och gäller från oktober 2011 till december 2013, med option på förlängning till år 2015.

Exempel på roller inom avtalet är projektledare, teknisk projektledare, kvalitetssäkrare, scrum-master och testledare.